01 Träskydd – Steg 1 av 2

Grundbehandling (steg 1 av 2) för att ge träet en ljus och silvergrå yta. Behandlingen ger också ett förbättrat skydd genom att träfibrerna fysiskt inkapslas med kisel vilket motverkar att träet bryts ner.

Produkten är färglös och förändrar inte virkets färg nämnvärt direkt efter applicering. Kan användas för ytbehandling av i stort sett allt tryckimpregnerat och obehandlat virke. På tryckimpregnerat virke håller effekten upp till 10 år. Behandlad yta är diffusionsöppen.

För instruktion, klicka här!


Användningsområden

Träskyddssystemet används för ytbehandling av trä utomhus på uteplatser och i trädgården, t.ex. altan, staket, odlingslådor, utemöbler och bryggor. Även lämplig för obehandlad fasad. Rekommenderat virke är tryckimpregnerat, värmebehandlat virke, kärnfuru, gran och lärk.

Inträngning av kisel är effektivast på absorberande träslag som furu och gran. På träslag med låg absorptionsförmåga kan en kortvarig färgförändring uppstå. Produkterna går att använda på virke som tidigare har behandlats med olja, lack eller lasyr om den tidigare behandlingen slipas bort. Virke behandlat med OrganoWood® ska inte övermålas.

01 Träskydd ska även användas till OrganoWood®-kiseltryckt virke, exempelvis på kapsnitt, efter håltagning och för underhåll. Se mer på www.organowood.com


Miljömärkt och miljöklassad

OrganoWood 01® Träskydd är vattenbaserat och består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. 01 Träskydd är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, är listat i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggnader. Den har också miljöklass B hos SundaHus och rekommenderas av Byggvarubedömningen samt BASTA.


Miljö, säkerhet och hållbarhet

Rengör utrustning med vatten både före och efter användning. Produkten är alkalisk, skydd för ögon och händer bör användas. Vid kontakt med ögon, skölj rikligt med vatten.

Förvaras 5–30°C. Produkten får ej utsättas för frost. Hållbarhet i väl försluten förpackning 5 år. Häll ej tillbaka använd vätska i förpackningen.

Produkten är ej klassad som miljöfarligt avfall men vi rekommenderar att överbliven koncentrerad vätska lämnas till miljöstation. Förpackningen sorteras som plast.


Underhåll

Underhållstvätt med OrganoWood® Trärengöring rekommenderas. Om ytan slits mekaniskt, t.ex. där man går ofta, möbler flyttas, eller om ytan tvättas med stark trärengöring eller högtryckstvätt (bör undvikas), kan det ytliga lagret med träfibrer nötas bort och därmed också behandlingen. Om så sker återbehandla slitna partier med 01 Träskydd samt slutbehandla med 02 Ytskydd.