01 Träskydd – Steg 1 av 2

Produktbeskrivning

Grundbehandling (steg 1 av 2) för att ge träet en silvergrå yta samt ett förbättrat skydd genom att träfibrerna fysiskt inkapslas med kisel vilket motverkar att träet bryts ner.

Produkten är färglös och förändrar inte virkets färg nämnvärt direkt efter applicering. Kan användas för ytbehandling av i stort sett allt tryckimpregnerat och obehandlat virke. På tryckimpregnerat virke håller effekten upp till 10 år. Behandlad yta är diffusionsöppen.

01 Träskydd ingår i OrganoWood® träskyddssystem.

Grånadsprocessen

Grånadsprocessen kräver sol (UV-ljus) och vatten, men tar olika lång tid beroende på väderförhållanden. Normalt börjar effekten synas efter några veckor. Inledningsvis kan färgförändringen upplevas något fläckig.

Efter cirka 1 år får behandlat virke, som placerats utomhus i solljus, en jämn silvergrå lyster. För skugglägen kan det ta längre tid. Horisontellt monterat trä har ofta en snabbare grånadsprocess än trä monterat vertikalt.

Användningsområden

Träskyddssystemet används för ytbehandling av trä utomhus på uteplatser och i trädgården, t.ex. altan, staket, odlingslådor, utemöbler och bryggor. Även lämplig för obehandlad fasad. Rekommenderat virke är tryckimpregnerat, Thermowood, kärnfuru, gran och lärk.

01 Träskydd ska även användas till OrganoWood®-kiseltryckt virke, exempelvis på kapsnitt, efter håltagning och för underhåll. Se mer på www.organowood.com.

Miljömärkt och miljöklassad

OrganoWood 01® Träskydd är vattenbaserat och består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. 01 Träskydd är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, är listat i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggnader. Den har också miljöklass B hos SundaHus och rekommenderas av Byggvarubedömningen samt BASTA.

Gör så här:

Applicera 01 Träskydd på torrt och rent trä. Nytt tryckimpregnerat virke, kärnfura eller ek lämnas att torka/vädras ut 12 veckor innan behandling. Undvik regn, dagg eller frost. Arbetstemperatur minst +10°C. Åtgång ca 1 liter/8–10 m2. Täck glas och metall samt andra känsliga ytor då vätskan är etsande.

1.                   Skaka förpackningen, häll upp 01 Träskydd i plastkärl.
2.                   Applicera i träets fiberriktning med pensel/roller. En strykning räcker.
3.                   Låt torka 6–10 h.
4.                   Slutför behandlingen med 02 Ytskydd.

Eventuellt överskott av vätska kan ge vita utfällningar vilka försvinner med tiden.

Miljö, säkerhet och hållbarhet

Rengör utrustning med vatten både före och efter användning. Produkten är alkalisk, skydd för ögon och händer bör användas. Vid kontakt med ögon, skölj rikligt med vatten.

Förvaras 5–30°C. Produkten får ej utsättas för frost. Hållbarhet i väl försluten förpackning 5 år. Häll ej tillbaka använd vätska i förpackningen.

Produkten är ej klassad som miljöfarligt avfall men vi rekommenderar att överbliven koncentrerad vätska lämnas till miljöstation. Förpackningen sorteras som plast.

Underhåll

Underhållstvätt med OrganoWood® Trärengöring rekommenderas. Om ytan slits mekaniskt, t.ex. där man går ofta, möbler flyttas, eller om ytan tvättas med stark trärengöring eller högtryckstvätt (bör undvikas), kan det ytliga lagret med träfibrer nötas bort och därmed också behandlingen. Om så sker återbehandla slitna partier med 01 Träskydd samt slutbehandla med 02 Ytskydd.