OrganoWood AB blir certifierade som klimatneutralt bolag

OrganoWood AB fortsätter att visa vägen för hållbar utveckling inom byggbranschen och är nu certifierade som klimatneutralt bolag.

– Ända sedan starten 2010 har vi på OrganoWood drivit visionen om ett samhälle fritt från biocider och tungmetaller. Att bidra till hållbara miljöer och en bättre värld att leva i är vår drivkraft. Hållbarhet har varit en del av vår företagsfilosofi sedan starten. Det blir allt viktigare och i dag bör miljöaspekten vara avgörande för konsumenter. Vi på OrganoWood är därför mycket stolta att vi möter kraven för att certifieras som ett klimatneutralt bolag. Säger Jens Hamlin VD OrganoWood.

OrganoWood AB samarbetar med ClimatePartner, en internationellt erkänd expert på klimatskydd och hållbarhet, för att beräkna CO2-utsläpp. Under samarbetet med ClimatePartner i kampen mot global uppvärmning har OrganoWood AB genomfört en rad förbättringar såsom övergång till endast klimatneutral energi och bilflottan består nu endast av elbilar och laddhybrider.

OrganoWoods CO2-utsläpp har beräknats av ClimatePartner enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG) och certifiering som ett klimatneutralt bolag gäller för Scope 1 och Scope 2.

Miljöklassat hållbart trallvirke & Virke!

Vårt miljöengagemang har alltid varit stort och vi brinner för naturkemi och hållbarhet!

Hållbarhet är viktig för oss på OrganoWood.

Hållbarhet är viktigt för OrganoWood. Vi vet exakt vad som finns i varje burk och varje planka vi säljer. Här finns inga miljöfarliga ämnen som kan lakas ut i naturen, utan enbart ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Virke från OrganoWood kan återvinnas i sin helhet utan särskilda regler precis som naturligt obehandlat virke.


Tester & Certifikat

Treårsresultat från fältstudien EN 12037 

Organowood Nowa utsätts för närvarande för ett av de tuffaste standardfälttesterna som finns för trä ovan mark, EN 12037! Testet pågår i 5 år i Malaysia och Danmark och nu publicerar vi treårsresultatet.

För att ta reda på om trä ovan mark är hållbart så kan man göra olika standardiserade tester för att se hur det står emot nedbrytning, de flesta av dessa är labbtester. Men vi ville också se hur det klarar sigi naturlig miljö utomhus i en av världens tuffaste miljöer för trä, i den malaysiska regnskogen.

Det oberoende tredjepartsinstitutet Dansk Teknologisk Institut genomför därför fälttestet EN 12037 med Organowood Nowa i både Danmark och Malaysia.

Referenserna som består av dels obehandlad furu samt den sedan 20 år förbjudna impregneringen CCA (krom, koppar och arsenik) var också med i testet. Skalan för att bedöma nedbrytning går mellan 0–4, där 0 är opåverkad och 4 är helt nedbruten. Den obehandlade referensen i Malaysia var helt nedbruten efter 3 år, bland annat av rötsvamp men även termiter. Furu tryckimpregnerat med CCA var som väntat opåverkad.

Men även Organowood Nowa var helt opåverkad med 0 på skalan! Resultatet visar på ett mycket gott träskydd även i den varma och fuktiga miljö som en regnskog bjuder på. Fältstudien kommer fortsätta och vi kommer löpande rapportera resultaten från både Danmark och Malaysia.

Rötskydd
OrganoWood®s virke har ett väldokumenterat rötskydd, testat i Rötskyddstestet SS-EN 113. För naturlig hållbarhet enligt SS-EN 350 erhåller OrganoWood® klass 1 dvs. högsta hållbarhet

BREEAM och LEED.
I de två främsta miljöverktygen för kommersiella byggnader så tar man stor hänsyn till vilka material som används i en byggnad. Organowood ger höga poäng i dessa två system, vårt virke är spårbart och hållbart producerat enligt både PEFC och FSC. Det går att återvinna utan restriktioner och det innehåller inga farliga kemikalier och har en väldigt lång hållbarhet. Dessutom är OrganoWood testat för så kallad SRI (solar reflectance index) vilket hjälper en byggnad att hålla nere energianvändningen om man till exempel har Organowood som en takterrass.

Svanen
OrganoWood®-modifierat virke är listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggen.

Certifikat
Allt OrganoWoods virke är FSC® (SAI-COC-010929)- eller PEFC® (05-35-168) certifierat.

BASTA-Registret
Produkterna är registrerade i BASTA-registret.


Koncernens mål

Vår bolagsgrupp har blivit särskilt utvald till FN:s program ”Unreasonable Goals” – för våra innovativa och avancerad tekniker som mätbart kan bidra till att uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030.

Vår koncern har som mål att alla våra insatsvaror ska vara 100% biobaserade och att bli ett helt klimatneutralt företag till år 2023.


Koncernen blev utsedd som ett ”Sustainia 100 company” 2015.

Koncernen blev utsedd till en ”Climate Solver” av Världsnatur-fonden WWF 2010.

OrganoWoods träskyddsprodukter var de första träskyddsprodukterna i Sverige att tilldelas Svenska Naturskydds-föreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”.