Vårt miljöengagemang har alltid varit stort och vi brinner för naturkemi och hållbarhet!

Hållbarhet är viktigt för OrganoWood. Vi vet exakt vad som finns i varje burk och varje planka vi säljer. Här finns inga miljöfarliga ämnen som kan lakas ut i naturen, utan enbart ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Virke från OrganoWood kan återvinnas i sin helhet utan särskilda regler precis som naturligt obehandlat virke.

Tester & Certifikat

RÖTSKYDD
OrganoWood®s virke har ett väldokumenterat rötskydd, testat i Rötskyddstestet SS-EN 113. För naturlig hållbarhet enligt SS-EN 350 erhåller OrganoWood® klass 1 dvs. högsta hållbarhet.

HÅLLBARHET
2013 inleddes en oberoende studie av olika typer av trallmaterial och ytbehandlingar av RISE (SP) och gatukontoret i Malmö Stad. Syftet var att jämföra prestanda genom att studera bland annat angrepp av mikroorganismer, sprickbildning och deformationer i materialen. Testet visar på god hållbarhet i utsatta miljöer.

CERTIFIKAT
Allt OrganoWoods virke är FSC® (FSC-C120532) eller PEFC-certifierat.

BREEAM och LEED.
I de två främsta miljöverktygen för kommersiella byggnader så tar man stor hänsyn till vilka material som används i en byggnad. Organowood ger höga poäng i dessa två system, vårt virke är spårbart och hållbart producerat enligt både PEFC och FSC. Det går att återvinna utan restriktioner och det innehåller inga farliga kemikalier och har en väldigt lång hållbarhet. Dessutom är Organowood testat för så kallad SRI (solar reflectance index) vilket hjälper en byggnad att hålla nere energianvändningen om man till exempel har Organowood som en takterrass.

SUNDA HUS OCH BYGGVARUBEDÖMNINGEN
OrganoWood®-modifierat virke är bedömt av Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

BASTA-REGISTRET
Produkterna är registrerade i BASTA-registret.

SVANEN
OrganoWood®-modifierat virke är listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggen.

Plockhugget

Köp spårbart trä från hållbart svenskt skogsbruk


KONCERNENS MÅL

Vår bolagsgrupp har blivit särskilt utvald till FN:s program ”Unreasonable Goals” – för våra innovativa och avancerad tekniker som mätbart kan bidra till att uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030.

Vår koncern har som mål att alla våra insatsvaror ska vara 100% biobaserade och att bli ett helt klimatneutralt företag till år 2023.


Koncernen blev utsedd som ett ”Sustainia 100 company” 2015.

Koncernen blev utsedd till en ”Climate Solver” av Världsnatur-fonden WWF 2010.

OrganoWoods träskyddsprodukter var de första träskyddsprodukterna i Sverige att tilldelas Svenska Naturskydds-föreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”.


Vi tänker på miljöpåverkan i allt material vi tar fram. Därför har vi valt bort giveaways vid mässor och presenter till våra anställda. I stället planterar vi träd. Det bidrar till att förbättra vår miljö och allas klimat.

Solreflektans Index (SRI) . Ljusreflektion och inlagringsförmåga vägs ihop till ett värde på en skala 0-100. OrganoWood® får i RISE (SP) testet ASTM E1980-11 ett SRI på 82,4 vilket är poänggivande vid miljöbyggnation då den ljusa grånaden bidrar till minskning av värmeöar i staden.