Ytbehandla din altan

Ytbehandla din altan

FÖRBEREDELSER

Steg 1: APPLICERA ORGANOWOOD® TRÄSKYDD 01.

Vätskan kan reagera med glas, täck därför över glas vid risk för att vätska kommer i kontakt med glas. Obehandlat eller tryckimpregnerat trä, nytt eller gammalt, rengörs innan behandling med OrganoWood® 03. Trärengöring. Oljat, målat eller på annat vis ytbehandlat trä ska slipas innan behandling. Borsta bort all eventuell lös smuts och slipdamm från träytan. Späd OrganoWood® 03. enligt instruktionen nedan för allrengöring eller grovrengöring beroende på hur smutsig träytan är. Rengör med det utspädda rengöringsmedlet genom att använda en skurborste, trasa, mopp, eller liknande. Produkten ska inte användas tillsammans med högtryckstvätt, då högtryckstvätten kan orsaka förslitningar av träet. Avsluta med att skölja noga med vatten. Låt sedan träytan torka. Utför behandlingen på torrt trä i minst 10 °C och vid liten risk för regn, dagg eller frost.

ÅTGÅNG:

  • Allrengöring: 1 dl OrganoWood® 03. blandas i 5 liter ljummet vatten.
  • Grovrengöring: 2 dl OrganoWood® 03. blandas i 5 liter ljummet vatten.

(åtgång ca 1 liter/8-10 kvm) OBS! detta avser inte OrganoWood®-modifierat trä.

  1. Häll upp önskad mängd vätska i ett separat kärl av plast.
  2. Applicera produkten i träets fiberriktning med pensel eller roller.
  3. Låt torka ca 6-10 timmar.
  4. Eventuellt överskott av produkt på träets yta kan skapa vita saltutfällningar. Dessa kan enkelt borstas bort med nylon- eller stålborste, alt. fint sandpapper innan fortsatt behandling. Annars kommer dessa att försvinna med tiden.

KAPSNITT

STEG 2: APPLICERA ORGANOWOOD® TRÄSKYDD 02. 

Om kapning, håltagning eller annan mindre bearbetning av virket är oundviklig skall de bearbetade ytorna behandlas med OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och rötskydd för att rötskyddet skall förbli optimalt. OrganoWood®s garanti förloras om annan bearbetning görs, t ex. klyvning eller annan längsgående bearbetning som hyvling och profilering.

Vi rekommenderar att synligt ändträ behandlas med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd för bästa skydd.

Om du har fler frågor kring OrganoWoods träskyddssystem ber vi dig kontakta våra experter och distributörer Welin & Co.

(åtgång ca 1 liter/8-10 kvm)

  1. Skaka/rör om burken/vätskan och häll upp önskad mängd i ett separat kärl av plast.
  2. Applicera produkten i träets fiberriktning med pensel eller roller. Använd inte mer vätska än vad träet kan absorbera.
  3. Låt torka ca 2-4 timmar.
  4. Underhåll utförs vid behov med OrganoWood® 02.

EFTERBEHANDLING OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING AV UTRUSTNING

Underhåll av OrganoWood görs med rengöring av OrganoWood® 03. Trärengöring och ytbehandling med OrganoWood® 02. Träskydd. Detta för att skapa en mer hydrofobisk yta och minimera risken för påväxt samt mängden torksprickor. Trä behandlat med OrganoWoods träskyddssystem förblir naturfärgat med en något ljusare ton. Virket kommer att åldras naturligt och anta en silvergrå ton med tiden. 

På grund av den tätare strukturen och hydrofobiciteten som skapas på virkets yta vid behandling med OrganoWoods träskyddssystem tränger inte konventionella färger in i virket på samma sätt som i vanligt virke. OrganoWood-behandlat virke ska därför inte målas.

Efter användning av OrganoWoods träskyddssystem skall all utrustning rengöras ordentligt med vatten. 

Viktigt: Om utrustningen tidigare använts ihop med andra kemikalier, rengör alltid utrustningen innan användning för att inte orsaka problem med eventuella kemiska reaktioner.