OrganoWood Nowa panelvirke med biocidfri kemi, ett hållbart och naturligt val!

OrganoWood® Nowa panelvirke är ett naturfärgat virke som grånar naturligt i utomhusmiljöer.

Virket OrganoTrycks med OrganoWoods nya patenterade kemi och tillförs en hög motståndskraft mot rötangrepp. I en energieffektiv tillverkningsprocess med biocidfri kemi som är skonsam mot träet, skapas en miljö där rötsvampar inte trivs.

Den vattenbaserade mineralblandningen trycks in i träet. När vattnet avdunstar så binder molekylerna till fibrerna i träet med starka bindningar. Därigenom kvarstår egenskaperna under långvarigt bruk i fuktiga miljöer.

OrganoWood® Nowa är anpassat för användning utomhus och passar till alla sorters fasadbeklädnander.


OrganoWood Nowa panel

Den patenterade kemin, tillsammans med en grön tillverkning skapar ett hållbart alternativ till traditionellt trallvirke där tanken på miljön är viktig! OrganoWood® Nowa är inte bara ett bra alternativ för miljön, det smälter också in fint i natur och omgivningar. Perfekt för dig som vill skapa en harmoniskt inbjudande känsla utan att lämna några negativa avtryck på miljön. För byggnader som kan åldras med värdighet!

Grånadsprocessen

Virke som placeras utomhus blir grått naturligt men grånadsprocessen kan se olika ut under årstiderna beroende på väderförhållande och exponering för sol och fukt. I vissa fall kan grånaden till en början upplevas som fläckig eller som mörka prickar/fält. Detta jämnas ut relativt snabbt. En panel som är placerad helt skyddad från sol, till exempel under en balkong, får en långsam grånadsprocess eller ingen grånad alls.


Patenterad kemi

Granråvaran till OrganoWood® Nowa panelvirke är tillverkad av högkvalitativ gran från de bästa distrikten. OrganoWood® Nowa är resultatet av bolagets innovationsarbete som pågått sedan 2015 och har testats sedan 2017.

OrganoWood® Nowa panelvirke är utvecklat för att klara hårt utsatta miljöer, helt utan skadliga ämnen. Alla ämnen klassas som ofarliga för miljö enligt CLP och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därför kan man återvinna virke från OrganoWood® som obehandlat virke, till skillnad från traditionellt tryckimpregnerade produkter som kan vara miljöfarligt avfall.

Svenska OrganoWood® är idag en av få producenter av miljöklassad tryckimpregnering för fasad-, trall- och konstruktionsvirke.
För att OrganoWood® Nowa ska kunna ses som ett verkligt hållbart alternativ måste naturligtvis även råvaran komma från ett ansvarsfullt skogsbruk. Allt virke från OrganoWood® är FSC® (SAI-COC-010929)- eller PEFC® (05-35-168) certifierat.


Målningsbar Nowa panel

OrganoWood® Nowa panelvirke är målningsbar, vi rekommenderar att alltid testa på en provbit först. Använd färg avsedd för utomhusbruk samt följ färgtillverkarens rekommendationer. Se till att virket är torrt och ventilerat innan målning, vänta minst 12 veckor efter montering innan målningen utförs.

Underhåll och tvätt

Oavsett om man väljer att lämna panelvirke omålat eller måla det, är det viktigt att behandla det på rätt sätt för att säkerställa dess hållbarhet och skönhet! Följ färgtillverkarens rekommendationer på underhåll.


Nowa panel. Villa Koppar, Finland – Designer: Collaboratorio