OrganoWood® Trärengöring är en miljömärkt trärengöring i superkoncentrat.

För instruktion, klicka här!


Användningsområden

Används till förtvätt innan behandling med 01 Träskydd samt till underhållstvätt, allrengöring och grovrengöring av alla typer av trä utomhus, t.ex. altaner och utemöbler.

Underhållstvätt rekommenderas för att undvika att smuts får fäste och påväxt sker. Efter grovrengöring av virket rekommenderas återbehandling med OrganoWood® 02 Ytskydd för att helt återställa träytans vattenavvisning.


Miljömärkt och miljöklassad

OrganoWood® Trärengöring är vattenbaserad och består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. Trärengöring är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och är listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggnader. Den har också miljöklass B hos SundaHus och rekommenderas av Byggvarubedömningen samt BASTA.


Miljö, säkerhet och hållbarhet

Förvaras 5–30°C. Produkten får ej utsättas för frost. Hållbarhet i väl försluten förpackning 5 år. Häll ej tillbaka använd vätska i förpackningen.

Produkten är ej klassad som miljöfarligt avfall men vi rekommenderar att överbliven koncentrerad vätska lämnas till miljöstation.


Underhåll

Underhållstvätt med OrganoWood® Trärengöring rekommenderas. Om ytan slits mekaniskt, t.ex. där man går ofta, möbler flyttas, eller om ytan tvättas med stark trärengöring eller högtryckstvätt (bör undvikas), kan det ytliga lagret med träfibrer nötas bort och därmed också behandlingen. Vid behov återbehandla med 02 Ytskydd. Vid kraftigt slitage eller grovrengöring kan slitna partier även behöva återbehandlas med  01 Träskydd.