03. Trärengöring

Ett rengöringsmedel i superkoncentrat
OrganoWood® 03. Trärengöring är ett vattenbaserat superkoncentrat som används för rengöring av lätt eller hårt nedsmutsade träytor utomhus.

ÅTGÅNG
Allrengöring: 1 dl OrganoWood® 03. blandas i 5 liter ljummet vatten.
Grovrengöring: 2 dl OrganoWood® 03. blandas i 5 liter ljummet vatten.

Efter grovrengöring av virket rekommenderas efterbehandling med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd för att till fullo återställa träytans vattenrepellens.

Miljö och hållbarhet
OrganoWood® 03. Trärengöring innehåller endast ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Produkten är miljömärkt ”Bra Miljöval”, miljöklassad B av SundaHus och rekommenderas av Byggvarubedömningen samt BASTA. Samtliga ämnen som finns i produkten är klassade som ofarliga för miljön enligt Kemikalieinspektionen. För mer information om respektive produkts hållbarhet, applicering och tekniska specifikationer, se produktens produktblad.