02. Ytskydd – Steg 2 av 2

Produktbeskrivning

Slutbehandling (steg 2 av 2) och underhåll av trä utomhus som grundbehandlats med OrganoWood® 01 Träskydd.

Vätskan har en vitaktig färg men blir transparent när den torkar. Behandlad yta är diffusionsöppen.

02 Ytskydd ingår i OrganoWood® träskyddssystem.

Miljöanpassad och miljöklassad

OrganoWood® 02 Ytskydd är vattenbaserat och består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. 02 Ytskydd är listat i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggnader. Den har också miljöklass B hos SundaHus och rekommenderas av Byggvarubedömningen samt BASTA.

Användningsområde

Används för att ge träet vattenavvisande egenskaper, minska risken för ytlig påväxt samt ge en yta som är lättare att rengöra.

När vätskan torkat och ytskyddet härdat skapas en hydrofob yta runt träfibrerna vilket gör att inträngning av fukt, vatten och vattenburen smuts begränsas. Samtidigt minskas även virkets fuktrörelser vilket motverkar sprickbildning och leder till en jämnare grånadsprocess.

02 Ytskydd ska även användas till OrganoWood®-kiseltryckt virke, exempelvis på kapsnitt, efter håltagning och för underhåll. Se mer på www.organowood.com

Vid behov återbehandla med 02 Ytskydd, t.ex. där ytan ofta slits eller efter grovrengöring.

Gör så här:

Applicera 02 Ytskydd på torrt trä. Undvik regn, dagg eller frost. Arbetstemperatur minst +10°C. Åtgång ca 1 liter/8–10 m2.

  1. Skaka förpackningen, häll upp 02 Ytskydd i plastkärl.
  2. Applicera i träets fiberriktning med pensel/roller. Använd inte mer vätska än vad träet kan absorbera.
  3. Låt torka 2–4 h.

Miljö, säkerhet och hållbarhet

Rengör utrustning med vatten. Produkten är sur, skydd för ögon och händer bör användas. Vid kontakt med ögon, skölj rikligt med vatten.

Förvaras 5–30°C. Produkten får ej utsättas för frost. Hållbarhet i väl försluten förpackning 2 år. Häll ej tillbaka använd vätska i förpackningen.

Produkten är ej klassad som miljöfarligt avfall men vi rekommenderar att överbliven koncentrerad vätska lämnas till miljöstation. Förpackningen sorteras som plast.

Underhåll

Underhållstvätt med OrganoWood® Trärengöring rekommenderas. Om ytan slits mekaniskt, t.ex. där man går ofta, möbler flyttas, eller om ytan tvättas med stark trärengöring eller högtryckstvätt (bör undvikas), kan det ytliga lagret med träfibrer nötas bort och därmed också behandlingen. Vid behov återbehandla med 02 Ytskydd.