02 Ytskydd – Steg 2 av 2

Slutbehandling (steg 2 av 2) och underhåll av trä utomhus som grundbehandlats med OrganoWood® 01 Träskydd. Vätskan har en vitaktig färg men blir transparent när den torkar. Behandlad yta är diffusionsöppen.

För instruktion, klicka här!


Användningsområden

Används för att ge träet vattenavvisande egenskaper, minska risken för ytlig påväxt samt ge en len yta som är lättare att rengöra.

När vätskan torkat och ytskyddet härdat skapas en hydrofob yta runt träfibrerna vilket gör att inträngning av fukt, vatten och vattenburen smuts begränsas. Samtidigt minskas även virkets fuktrörelser vilket motverkar sprickbildning och leder till en jämnare grånadsprocess. Den vattenenavvisande egenskapen märks redan efter någon dag, men uppnår full effekt efter ca 2–3 veckor. Vid lägre temperaturer tar härdningsprocessen längre tid.

02 Ytskydd ska även användas till OrganoWood®-kiseltryckt virke, exempelvis på kapsnitt, efter håltagning och för underhåll. Se mer på www.organowood.com

Vid behov återbehandla med 02 Ytskydd, t.ex. där ytan ofta slits eller efter grovrengöring. Tips: När träet börjar suga åt sig vatten omgående är det dags att återbehandla.


Miljömärkt och miljöklassad

OrganoWood® 02 Ytskydd är vattenbaserat och består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. 02 Ytskydd är listat i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggnader. Den har också miljöklass B hos SundaHus och rekommenderas av Byggvarubedömningen samt BASTA.


Miljö, säkerhet och hållbarhet

Rengör utrustning med vatten. Produkten är sur, skydd för ögon och händer bör användas. Vid kontakt med ögon, skölj rikligt med vatten. Förvaras 5–30°C. Produkten får ej utsättas för frost. Hållbarhet i väl försluten förpackning 2 år. Häll ej tillbaka använd vätska i förpackningen. Produkten är ej klassad som miljöfarligt avfall men vi rekommenderar att överbliven koncentrerad vätska lämnas till miljöstation. Förpackningen sorteras som plast.


Underhåll

Underhållstvätt med OrganoWood® Trärengöring rekommenderas. Om ytan slits mekaniskt, t.ex. där man går ofta, möbler flyttas, eller om ytan tvättas med stark trärengöring eller högtryckstvätt (bör undvikas), kan det ytliga lagret med träfibrer nötas bort och därmed också behandlingen. Vid behov återbehandla med 02 Ytskydd.