Hållbart trallvirke som grånar naturligt i utomhusmiljöer

OrganoWood® Nowa trallvirke är ett naturfärgat virke, med en len och slät yta, biocidfri kemi och är ett hållbart och naturligt val!

Virket trycks med OrganoWoods nya patenterade kemi och tillförs en hög motståndskraft mot rötangrepp. I en energieffektiv tillverkningsprocess med biocidfri kemi som är skonsam mot träet, skapas en miljö där rötsvampar inte trivs.

Den vattenbaserade mineralblandningen trycks in i träet. När vattnet avdunstar så binder molekylerna till fibrerna i träet med starka bindningar. Därigenom kvarstår egenskaperna under långvarigt bruk i fuktiga miljöer.

Inre Hamnen, Norrköping 2023. Fotograf: Sofia Andersson, FotograFia

Råvaran

Fururåvaran till OrganoWood® Nowa trallvirke är tillverkad av högkvalitativ furu från de bästa furudistrikten i Sverige. OrganoWood® Nowa är resultatet av bolagets innovationsarbete som pågått sedan 2015 och har testats sedan 2017.


Patenterad kemi

Den patenterade kemin, tillsammans med en grön tillverkning skapar ett hållbart alternativ till traditionellt trallvirke där tanken på miljön är viktig! OrganoWood® Nowa är inte bara ett bra alternativ för miljön, det smälter också in fint i natur och omgivningar. Perfekt för dig som vill skapa en harmoniskt inbjudande uteplats, utan att lämna några negativa avtryck på miljön. En plats som kan åldras med värdighet!


För klimatet

OrganoWood® Nowa är utvecklat för att klara hårt utsatta miljöer, helt utan skadliga ämnen. Alla ämnen klassas som ofarliga för miljö enligt CLP och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därför kan man återvinna virke från OrganoWood som obehandlat virke, till skillnad från traditionellt tryckimpregnerade produkter som är miljöfarligt avfall.

Svenska OrganoWood är idag en av få producenter av miljöklassad tryckimpregnering för fasad-, trall- och konstruktionsvirke.

För att OrganoWood Nowa ska kunna ses som ett verkligt hållbart alternativ måste naturligtvis även råvaran komma från ett ansvarsfullt skogsbruk. Allt virke från OrganoWood är FSC® (SAI-COC-010929)- eller PEFC® (05-35-168) certifierat.

Användningsområden

OrganoWood® Nowa är anpassat för användning utomhus ovan mark som exempelvis altaner, bryggor, staket, broar, takterrasser, spänger, trädgårdsmöbler, bullerplank, pergolor, lekplatser etc.


Inre Hamnen, Norrköping 2023. Fotograf: Sofia Andersson, FotograFia

Dimensioner Nowa Trallvirke

TRALL
Dimension (mm)
22 x 95
28 x 120
28 x 145
34 x 145
45 x 145
45 x 170

Dimensioner Nowa Konstruktionsvirke

REGLAR
Dimension (mm)
45 x 45
45 x 70
45 x 95
45 x 120, C24
45 x 145, C24
45 x 170, C24
45 x 195, C24
45 x 220, C24

RIBBA
Dimension (mm)
28 x 45
STOLPAR
Dimension (mm)
70 x 70
95 x 95