Tester & Certifikat

Hållbarhet
2013 inleddes en oberoende studie av olika typer av trallmaterial och ytbehandlingar av RISE (SP) och gatukontoret i Malmö Stad. Syftet var att jämföra prestanda genom att studera bland annat angrepp av mikroorganismer, sprickbildning och deformationer i materialen. Testet visar på god hållbarhet i utsatta miljöer.

Rötskydd
OrganoWood®s virke har ett väldokumenterat rötskydd, testat i Rötskyddstestet SS-EN 113. För naturlig hållbarhet enligt SS-EN 350 erhåller OrganoWood® klass 1 dvs. högsta hållbarhet.

Solreflektans Index (SRI)
Den så kallade ”Cool Roof” tekniken strävar efter ett högt SRI-värde, för att hålla värmeöverföringen till byggnader lägre och därmed spara kostnader relaterade till kylbehov. Dessutom minskar risken för att skapa urbana värmeöar. Ljusreflektion och inlagringsförmåga vägs ihop till ett värde på en skala 0-100. OrganoWood® får i RISE (SP) testet ASTM E1980-11 ett SRI på 77+-2.

Certifikat
Allt OrganoWoods virke är FSC® (SAI-COC-010929)- eller PEFC® (05-35-168) certifierat.