Træbeskyttelse mod råd
OrganoWood® 01. Træbeskyttelse  er et vandbaseret træbeskyttelsesprodukt, som består af kiselmineraler og naturlige vækststoffer. Det behandlede træværk bliver beskyttet mod rådangreb og tilføres flammebeskyttende egenskaber.

Anvendelsesområder
Produktet kan med nogle få undtagelser anvendes til overfladebehandling af stort set alt ubehandlet og trykimprægneret træ. Behandlingen fungerer godt på absorberende træsorter som f.eks. fyr og gran. Anvendes produktet på træsorter med lav absorberingsevne, kan der opstå en kort farveforandring. Sammen med OrganoWood® 02. Overfladebeskyttelse skaber et komplet træbeskyttelsessystem, som yderligere forlænger træets levetid, modvirker fugtskader og overfladebegroning. OrganoWood® 01. Træbeskyttelse skal anvendes på snitflader, hultagning og anden mindre bearbejdning ved montering af OrganoWood® eller på andre træsorter/behandlinger af træ til udendørsbrug.

Farve
OrganoWood® 01. Træbeskyttelse er farveløs og ændrer ikke træværkets farve nævneværdigt direkte efter påføring. Det behandlede træværk får med tiden en skøn sølvgrå nuance.

Miljø og holdbarhed
OrganoWood® 01. Træbeskyttelse indeholder kun stoffer, der kan føres tilbage til det naturlige kredsløb. Produktet er miljømærket ”Bra Miljöval”, miljøklassificeret B af SundaHus og anbefales af Byggvarubedömningen samt BASTA. Samtlige stoffer, der findes i produktet, er klassificeret som ufarlige for miljøet i henhold til Kemikalieinspektionen. For flere informationer om det pågældende produkts holdbarhed, påføring og tekniske specifikationer kan du se produktets produktblad.

OrganoWood® 01. Træbeskyttelse er listet i Svanens husproduktportal og kan anvendes i Svanemærkede projekter.

Produktdatablade