01 Trebeskyttelse – Gir sølvgrått og holdbart tre
OrganoWood® 01. Trebeskyttelse er et vannbasert trebeskyttelsesprodukt som består av silisium og naturlige vekststoffer. Produktene kan brukes til overflatebehandling av alt ubehandlet/trykkimpregnert trevirke med noen få unntak. Det behandlede trevirket beskyttes mot råteangrep og får flammehemmende egenskaper.

Bruksområder
OrganoWood® 01. Trebeskyttelse: Flamme- og råtebeskyttelse kan påføres på alt ubehandlet trevirke med noen få unntak. Beskyttelsen fungerer også utmerket på tradisjonelt trykkimpregnert trevirke, der det oppstår en blekende effekt og en hardere og glattere overflate. 01. Trebeskyttelse skal brukes ved kappsnitt, hulltaking og annen mindre bearbeiding ved montering av OrganoWood® eller på andra treslag/behandlinger av tre til utendørs bruk. Brukes produktene på trykkimpregnerte treplatting, stakitt, panel eller andre områder utendørs, bør også OrganoWood® 02. Trebeskyttelse: Smuss- og vannbeskyttelse brukes som en ekstra beskyttelse for å forlenge trebeskyttelsens holdbarhet. Har du flere spørsmål om bruksområdene, ber vi deg kontakte våre eksperter og distributører Alanor AS.

Farge
OrganoWood® 01. Trebeskyttelse: Flamme- og råtebeskyttelse er en ufarget væske. Ved behandling av furu eller gran, forandres fargen bare marginalt.

Miljø og holdbarhet
OrganoWood® 01. Trebeskyttelse: Flamme- og råtebeskyttelse er klassifisert med den svenske Naturskyddsföreningens miljømerking “Bra Miljöval”. Produktene inneholder kun stoffer som kan føres tilbake til det naturlige kretsløpet. Produktene er miljøsertifisert B av SundaHus og anbefales også av Byggvarubedömningen i Sverige. Samtlige stoffer som finnes i produktene, er klassifisert som ufarlige for miljøet iht. Kemikalieinspektionen i Sverige. For nærmere informasjon om de forskjellige produktenes holdbarhet, påføring og tekniske spesifikasjoner, se produktenes produktblad.

Har du spørsmål om OrganoWood® 01. Trebeskyttelse, kontakta vår distributør Alanor AS.