Upptäck OrganoWood®s unika teknologi

Processen har utvecklats med inspiration från den naturliga fossiliseringsprocessen där mineraler tränger in och mineraliserar organiska material. Vid impregnering kopplas ämnen till träfibrerna som skapar en fysisk barriär mot rötsvamparna. OrganoWood® är en patenterad svensk innovation som utvecklas och produceras i Sverige.

OrganoWoods teknologi är baserad på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer. Med hjälp av teknologin binds ämnen till vedfibrerna under högt tryck. Inträngning av vätskan sker i splintved för att skapa ett optimalt skydd. Den patenterade modifieringen av virket skapar en miljö där rötsvampar inte trivs.