Miljöklassat ytbehandling- och underhållssystem för ett förbättrat rötskydd till virke

OrganoWood har tagit fram tre ytbehandlingsprodukter som tillsammans skapar ett komplett träskyddssystem. Ytbehandlingarna går lika bra att använda på OrganoWood®-modifierat virke som på annat virke, som exempelvis traditionell tryckimpregnerat trä, ceder, lärk m.fl. Vid användning av OrganoWoods träskyddssystem på trä utomhus får träet en hårdare, lenare yta och en vacker silvergrå nyans.

OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och rötskydd används som grundbehandling på trä för att ge träet ett förbättrat skydd mot eld och röta. OrganoWood® 01. Träskydd har en blekande effekt på trä och skapar en hårdare yta som upplevs som lenare och mindre sprickbenägen. Produkten ska användas på OrganoWood®-modifierat virkes kapsnitt och ändträ samt på annat obehandlat eller behandlat trä där ökat röt- och flamskydd är önskat. OrganoWood®-modifierat virke behöver inte behandlas med OrganoWood® 01. Träskydd utöver kapsnitt och ändträ. Produkten är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd används som slutbehandling i OrganoWoods träskyddssystem och som underhållsbehandling av OrganoWoods modifierade virke. Produkten ger trä vatten- och smutsavvisande egenskaper, minskad risk för ytlig påväxt samt en yta som är lättare att rengöra.

OrganoWood® 03. Trärengöring används för rengöring före behandling med produkterna i träskyddssystemet, och för periodiskt underhåll. Produkten är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Har du några frågor om OrganoWoods ytbehandlingsprodukter, kontakta vår distributör Welin & Co.