Ytbehandling

Miljöklassat ytbehandling – och underhållssystem

OrganoWood har tagit fram tre ytbehandlingsprodukter som tillsammans skapar ett komplett träskyddssystem. Ytbehandlingarna går lika bra att använda på OrganoWood®-modifierat virke som på annat virke, som exempelvis traditionell tryckimpregnerat trä, ceder, lärk m.fl. Vid användning av OrganoWoods träskyddssystem på trä utomhus får träet en hårdare, lenare yta och en vacker silvergrå nyans.

Träskyddssystemet består av OrganoWood 01. Flam- & rötskydd och OrganoWood 02. Smuts- & vattenskydd som ger träet ett effektivt skydd med mycket bra vattenavvisande egenskaper. I systemet finns även OrganoWood 03. Rengöringsmedel som används före behandling av gammalt trä eller vid underhåll.

Har du några frågor om OrganoWoods ytbehandlingsprodukter, kontakta vår distributör Welin & Co.