Byggvarudeklaration

eBVD är den nya framtagna standarden för byggvarudeklarationer som ersätter tidigare version BVD3.