Frågor & Svar om OrganoWood® Nowa virke

Hur fungerar OrganoWood®-teknologin?
Svar: OrganoWood Nowa kanske ser ut som en vanlig bit trä, men den är modifierad genom krosslinkning av vedfibrerna som ger virket en hög motståndskraft mot röta. Detta har varit möjligt genom att använda avancerad prisbelönt kemi på hög nivå, vilken uppmärksammats genom de två senaste årens Nobelpris i kemi (2021 – ”för utveckling av asymmetrisk organokatalys” och 2022 – ”för utveckling av kllickkemi”).

Vilka tester har OrganoWood® Nowa virke genomgått?
Svar: OrganoWood Nowa är utvecklad av oss sedan 2015 och testad i fält och via accelererade tester sedan 2017. Under de senaste åren har Nowa genomgått en mängd olika tester där vi erhållit väldigt bra testresultat, bla Durability Class 1 enligt EN 113-2 samt klass 1 enligt EN 350 (natural durability), och det med 100% av provbitarna.

Vilka är fördelarna med OrganoWood® Nowa virke?
Svar: I traditionellt tryckimpregnerat virke används biocider och tungmetaller för att döda rötsvamparna och de vednedbrytande organismerna. Dessa ämnen är emellertid hälsoskadliga och farliga för miljön. OrganoWood®-teknologin använder inga ämnen som klassas som miljöfarliga eller hälsoskadliga utan enbart naturliga mineraler. Produkterna är miljöklassade och har fått högsta rekommendation av både Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Dessutom blir virket silvergrått med tiden och är betydligt mer stickfri än lärkträ.

Hur ska trallvirket underhållas?
Svar: Vid kapning, håltagning och annan mindre bearbetning av virket måste de bearbetade ytorna behandlas med OrganoWood 02 Ytskydd eller annan träskyddsolja i behörighetsklass 3.

Vilken råvara tillverkas OrganoWood® Nowa trallvirke av?
Svar: OrganoWood® Nowa trallvirke tillverkas av högkvalitativ svensk fura.

Kan jag måla OrganoWood®-Nowa virke med färg?
Svar: OrganoWood Nowa är målningsbar – testa alltid på en provbit först. Använd färg avsedd för utomhusbruk, följ färgtillverkarens rekommendationer. Se till att virket har fått vädra ur minst 12v innan montering och att virket är rent och torrt den dagen målning ska utföras.

Hur åldras OrganoWood®-Nowa virke?
Svar: Virket åldras som vanligt virke och blir silvergrått med tiden. Hur snabbt virket grånar beror emellertid väldigt mycket på hur det placeras, i vilket väderstreck det står och hur utsatt det är för väder och vind. Generellt grånar splintveden snabbare än kärnveden p.g.a. att splintveden suger vatten och därmed blir betydligt fuktigare än kärnveden.

.


Frågor & Svar om OrganoWoods träskyddssystem

Vilka träslag fungerar OrganoWoods träskyddssystem på?
Svar: Använd OrganoWoods träskyddssystem (OrganoWood® 01 Träskydd och OrganoWood® 02 Ytskydd) på virke som behöver ett förbättrat ytligt skydd som exempelvis fura, gran, lärk och tryckimpregnerat virke men fungerar även på nästintill alla träslag förutom ett par undantag. Exempel på användningsområden är träkonstruktioner som står i moderat utsatta miljöer som staketplank, paneler, altaner av tryckimpregnerat virke eller fuktiga inomhusmiljöer. För en komplett lista på träslag som kan behandlas kontakta våra experter och distributörer Welin & Co.

Kan jag använda OrganoWood® 02 Ytskydd som en trallolja?
Svar: OrganoWood® 02 Ytskydd fungerar som en mycket effektiv trallolja. Den kan användas på tryckimpregnerad trall för att få högeffektiva vattenavvisande egenskaper och minska risken för mögel och ytlig påväxt. Behandlingen fungerar även bra på andra träslag som lärk, ek och annat ädelträ.

Kan jag måla över OrganoWood®-behandlat virke?
Svar: Virke som behandlats med OrganoWoods träskyddssystem mineraliseras och skapar därmed en tätare struktur på virkets yta som skyddar virket. På grund av den tätare strukturen tränger inte konventionella färger in i virket på samma sätt som i vanligt virke. Därav blir bindningen sämre mellan färgen och träfibrerna. OrganoWood®-behandlat virke ska därför inte målas över med konventionella färger. 

Hur länge håller ytbehandlingen av obehandlat virke?
Svar: Om obehandlat virke behandlats enligt rekommendationerna (en strykning av OrganoWood® 01 Träskydd följt av två strykningar OrganoWood® 02 Ytskydd) Det är dags att underhålla med OrganoWood® 02. igen när ytan börjar förlora sin superhydrofoba (vattenavstötande) funktion. Hel yta behöver inte alltid underhållas utan underhåll kan göras delvis ex. gångstråk på altan/terrass