OrganoWood®-modifierat virke:
OrganoWood har ett brett återförsäljarnät över hela landet. Nedan finner du din närmaste återförsäljare för OrganoWood-modifierat virke.

Sök återförsäljare

OrganoWood träskyddssystem:
Är du intresserad av att underhålla eller behandla befintligt virke med våra träskyddsprodukter ber vi dig kontakta vår svenske distributör Welin & Co. På tel nr. +46 8 544 10 440 eller www.welinoco.com.