Overfladebehandle din altan

FORBEREDELSER

Væsken kan reagere med glas. Overdæk derfor glas ved risiko for, at væske kommer i kontakt med glas. Ubehandlet eller trykimprægneret træ, nyt eller gammelt, rengøres inden behandling med OrganoWood® 03. Trærens. Oliebehandlet, malet eller på anden vis overfladebehandlet træ skal slibes inden behandling. Børst alt løst smuds og slibestøv væk fra træoverfladen. Tilsæt OrganoWood® 03. i henhold til instruktionerne herunder for universalrens eller grovrens, afhængigt af hvor snavset træoverfladen er. Rengør med det fortyndede rengøringsmiddel ved at anvende en skurebørste, klud, moppe eller lignende. Produktet må ikke anvendes sammen med højtryksvask, da højtryksvask kan medføre slitage på træet. Afslut med at skylle omhyggeligt med vand. Lad derefter træoverfladen tørre.

Udfør behandlingen på tørt træ ved mindst 10 °C og med lille risiko for dug eller frost.

FORBRUG:

  • Universalrens: 1 dl OrganoWood® 03. blandes i 5 liter lunkent vand.
  • Grovrens: 2 dl OrganoWood® 03. blandes i 5 liter lunkent vand.

TRIN 1: PÅFØR ORGANOWOOD® 01. TRÆBESKYTTELSE (forbrug ca. 1 liter/8-10 kvm) OBS! Dette gælder ikke for OrganoWood® modificeret træ.

  1. Hæld den ønskede mængde væske op i en separat beholder af plast.
  2. Påfør produktet i træets fiberretning med pensel eller rulle.
  3. Lad tørre i ca. 6-10 timer.
  4. Eventuelt overskud af produktet på træets overflade kan skabe hvide saltudskilninger. Disse kan nemt børstes bort med en nylon- eller stålbørste eller fint sandpapir inden fortsat behandling. Ellers vil de forsvinde med tiden.


SNITFLADE

Hvis afkortning, hultagning eller anden mindre bearbejdning af træet er nødvendig, skal de bearbejdede overflader behandles med OrganoWood® 01. Træbeskyttelse: Flamme- og rådbeskyttelse, for at rådbeskyttelsen skal forblive optimal. Garantien fra OrganoWood® bortfalder, hvis der udføres anden bearbejdning, f.eks. kløvning eller anden langsgående bearbejdning, som høvling eller profilering. Vi anbefaler, at synligt endetræ behandles med OrganoWood® 02. Træbeskyttelse: Smuds- og vandbeskyttelse for bedste beskyttelse.

TRIN 2: PÅFØR ORGANOWOOD® 02. TRÆBESKYTTELSE (forbrug ca. 1 liter/8-10 kvm)

  1. Ryst/omrør i dåsen/væsken, og hæld den ønskede mængde op i en separat beholder af plast.
  2. Påfør produktet i træets fiberretning med pensel eller rulle. Anvend ikke mere væske end det, træet kan absorbere.
  3. Lad tørre i ca. 2-4 timer.
  4. Vedligeholdelse udføres efter behov med OrganoWood® 02.


EFTERBEHANDLING OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse af OrganoWood® foretages ved rengøring med OrganoWood® 03. Trærens og overfladebehandling med OrganoWood® 02. Træbeskyttelse. Dette for at skabe en mere hydrofobisk overflade og minimere risikoen for begroning samt antallet af tørre revner. Træ behandlet med OrganoWoods træbeskyttelsessystem forbliver naturfarvet med en noget lysere nuance. Træværket vil ældes naturligt og med tiden antage en sølvgrå nuance. På grund af den tættere struktur og den hydrofobicitet, der dannes på træværkets overflade ved behandling med træbeskyttelsessystemet fra OrganoWood, trænger konventionel maling ikke ind i træværket på samme måde som i almindeligt træværk. OrganoWood® behandlet træværk må derfor ikke males.

RENGØRING AF UDSTYR

Efter anvendelse af OrganoWoods træbeskyttelsessystem skal alt udstyr rengøres forsvarligt med vand. Vigtigt: Hvis udstyret tidligere har været anvendt sammen med andre kemikalier, skal du altid rengøre udstyret inden anvendelse for ikke at forårsage problemer med eventuelle kemiske reaktioner.

Hvis du har flere spørgsmål vedr. OrganoWoods træbeskyttelsessystem, kan du kontakte vores eksperter og distributører Wallmann A/S.