Overflatebehandle terrasseborde

FORBEREDELSER

Væsken kan reagere med glass, dekk derfor over glass når det er fare for at væsken kommer i kontakt med glasset. Ubehandlet eller trykkimpregnert tre, nytt eller gammalt, rengjøres før behandling med OrganoWood Trerengjøring. Oljet, malt eller på annen måte overflatebehandlet tre skal slipes før behandling. Børst bort eventuell løst smuss, og fjern slipestøv med støvsuger. Spe ut OrganoWood Trerengjøring. i henhold til anvisningen under for allrengjøring eller grovrengjøring avhengig av hvor skitten treoverflaten er. Rengjør med det utspedde rengjøringsmiddelet ved å bruke en skurebørste, klut, mopp eller lignende. Produktene skal ikke brukes sammen med høytrykksspyler, siden høytrykksspyleren kan forårsake slitasje på treet. Avslutt med å skylle nøye med vann. La deretter treoverflaten tørke.

Utfør behandlingen på tørt tre i minst 10 °C og ved liten fare for regn, dugg eller frost.

DOSERING:

  • Allrengjøring: 1 dl OrganoWood Trerengjøring blandes i 5 liter lunkent vann.
  • Grovrengjøring: 2 dl OrganoWood Trerengjøring blandes i 5 liter lunkent vann.

 

TRINN 1: PÅFØR ORGANOWOOD® 01. TREBESKYTTELSE (dosering ca. 1 liter / 8–10 m2MERK! Dette gjelder ikke OrganoWood®-modifisert tre.

  1. Hell over ønsket mengde væske i et separat plastkar.
  2. Påfør produktene i treets fiberretning med pensel eller rulle.
  3. La tørke i ca. 6–10 timer.
  4. Eventuelt overskudd av produktet på treets overflate kan gi saltrender. Disse kan enkelt børstes bort med nylon- eller stålbørste, alternativt fint sandpapir, før behandling. Ellers kommer disse til å forsvinne med tiden.


KAPPFLATER

Ved kapping, hulltaking og annen mindre behandling av trevirket må de bearbeidede overflatene behandles med OrganoWood® 01. Trebeskyttelse for at råtemotstanden fortsatt skal være optimal. Vi anbefaler at synlig endetre behandles med OrganoWood® 02. Overflatebeskyttelse for optimal beskyttelse.

 

TRINN 2: PÅFØR ORGANOWOOD® 02. Overflatebeskyttelse (dosering ca. 1 liter / 8–10 m2)

  1. Rist/rør om boksen/væsken, og hell over ønsket mengde væske i et separat plastkar.
  2. Påfør produktene i treets fiberretning med pensel eller rulle. Bruk ikke mer væske enn hva treet kan absorbere.
  3. La tørke i ca. 2-4 timer.
  4. Vedlikehold utføres ved behov med OrganoWood® 02.


PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Tre behandlet med OrganoWoods trebeskyttelsessystem vil holde seg naturfarget med en litt lysere fargetone. Trevirket eldes naturlig og får en vakker, sølvgrå nyanse med tiden. På grunn den tettere strukturen og hydrofobisiteten som etableres på trevirkets overflate under behandlingen med OrganoWoods trebeskyttelsessystem, trenger ikke vanlige farger inn i trevirket på samme måte som i vanlig trevirke. Dermed blir det dårligere binding mellom malingen og trefibrene. OrganoWood-behandlet trevirke skal derfor ikke overmales.

RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk av OrganoWoods trebeskyttelsessystem, må alt utstyr rengjøres grundig med vann. Viktig: Er utstyret brukt sammen med andre kjemikalier tidligere, må det alltid rengjøres før bruk for ikke å forårsake problemer med eventuelle kjemiske reaksjoner.

Har du flere spørsmål om OrganoWoods trebeskyttelsessystem, ber vi deg kontakte våre eksperter og distributører Alanor AS.