Et superkonsentrert rengjøringsmiddel
OrganoWood® Trerengjøring er miljømerket med den svenske Naturskyddsföreningen eget miljømerke ”Bra Miljöval”. Produktene er miljøsertifisert B av SundaHus. Det er et rengjøringmiddel for rengjøring av treoverflater utendørs. Et superkonsentrat som brukes til rengjøring av litt eller svært skitne overflater.

DOSERING
Allrengjøring: 1 dl OrganoWood® Trerengjøring blandes i 5 liter lunkent vann.
Grovrengjøring: 2 dl OrganoWood® Trerengjøring blandes i 5 liter lunkent vann.

Etter grovrengjøring anbefales etterbehandling med OrganoWood® 02. Trebeskyttelse: Smuss- og vannbeskyttelse som gjenoppretter treoverflatens vannavvisende evne.

Miljø og holdbarhet
OrganoWood® Trerengjøring er klassifisert med den svenske Naturskyddsföreningens miljømerking “Bra Miljöval”. Produktene er miljøsertifisert B av SundaHus og anbefales også av Byggvarubedömningen i Sverige. Samtlige stoffer som finnes i produktene, er klassifisert som ufarlige for miljøet iht. Kemikalieinspektionen i Sverige. For nærmere informasjon om de forskjellige produktenes holdbarhet, påføring og tekniske spesifikasjoner, se produktenes produktblad.