Miljøsertifisert overflatebehandlings- og vedlikeholdssystem for trevirke

OrganoWood har utviklet tre produkter som i fellesskap skaper et komplett trebeskyttelsessystem. Overflatebehandlingene kan like gjerne benyttes på OrganoWood®-modifisert trevirke som på annet trevirke, som for eksempel tradisjonelt trykkimpregnert tre, ceder, lerk og lignende. Ved bruk av OrganoWoods trebeskyttelsessystem på tre utendørs, får trevirket en hardere, glattere overflate og en vakker, sølvgrå nyanse.

OrganoWood® 01. Trebeskyttelse: Flamme- og råtebeskyttelse benyttes også som grunnbehandling på tre for å gi trevirket en økt motstandsevne mot ild og råte. OrganoWood® 01. Trebeskyttelse har en blekende effekt på trevirket og skaper en hardere overflate som oppleves som glattere og mindre utsatt for sprekkdannelse. Produktene skal brukes på kappsnitt på OrganoWood®-modifisert trevirke og endetre samt på annet ubehandlet eller behandlet trevirke, der det er ønskelig med økt råte- og flammebeskyttelse. Det er ikke nødvendig å behandle OrganoWood®-modifisert trevirke med OrganoWood® 01. Trebeskyttelse til annet enn kappsnitt og endetre. Produktene er miljømerket med den svenske Naturskyddsföreningens “Bra Miljöval”.

OrganoWood® 02. Trebeskyttelse: Smuss- og vannbeskyttelse benyttes som sluttbehandling i OrganoWoods trebeskyttelsessystem, og som vedlikeholdsbehandling av OrganoWoods modifiserte trevirke. Produktene gir trevirket vann- og smussavvisende egenskaper, redusert risiko for overflatepåvekst samt en overflate som det er enklere å rengjøre.

OrganoWood® 03. Trerengjøring benyttes til rengjøringen før behandling med produktene i trebeskyttelsessystemet, og for periodisk vedlikehold. Produktene er miljømerket med den svenske Naturskyddsföreningens “Bra Miljöval”.

Har du spørsmål om OrganoWoods overflatebehandlingsprodukter, kontakt vår distributør Alanor AS.