Holdbarhet
2013 ble det innledet RISE (SP) og Malmø kommune en uavhengig studie av forskjellige typer terrassematerialer og overflatebehandlinger. Hensikten var å sammenligne ytelsen ved å studere blant annet angrep fra mikroorganismer, sprekkdannelse og deformasjoner i materialene. Testen viser god holdbarhet i utsatte miljøer.

Råtemotstand
OrganoWood®s trevirke har en veldokumentert råtemotstand, testet iht. SS-EN 113. For naturlig holdbarhet iht. SS-EN 350 får OrganoWood® klasse 1 dvs. høyeste holdbarhet.

Solrefleksjonsverdi (SRI)
Den såkalte “Cool Roof”-teknikkens målsetting er en høy solrefleksjonsverdi. Det holder varmeoverføringen til bygninger lavere og reduserer dermed avkjølingskostnadene. Dessuten reduseres faren for at det oppstår urbane varmeøyer. Lysrefleksjon og lagringsevne legges sammen til en verdi på en skala fra 0 til 100. OrganoWood® får i RISE (SP)-testen ASTM E1980-11 en solrefleksjonsverdi på 82,4. Det er en svært god verdi.

Sertifikat
Alt OrganoWoods trevirke er FSC® (SAI-COC-010929)- eller PEFC® (05-35-168) sertifisert.