Holdbarhed
I 2013 startede en uafhængig undersøgelse af forskellige typer af terrassematerialer og overfladebehandlinger hos RISE (SP) og gadekontoret hos Malmø kommune. Formålet var at sammenligne ydelse ved bl.a. at undersøge angreb af mikroorganismer, revnedannelser og deformationer i materialerne. Testen viser god holdbarhed i udsatte miljøer.

Rådbeskyttelse
Træværk fra OrganoWood® har en veldokumenteret rådbeskyttelse, testet iht. rådbeskyttelsestesten SS-EN 113. For naturlig holdbarhed i henhold til SS-EN 350 opnår OrganoWood® klasse 1, dvs. bedste holdbarhed.

Solrefleksionsindeks (SRI)
Den såkaldte ”Cool Roof”-teknik stræber efter en høj SRI-værdi for at gøre varmeoverførslen til bygninger lavere og dermed spare omkostninger i forbindelse med relaterede kølebehov. Desuden mindskes risikoen for at skabe varmeøer. Lysrefleksion og oplagringsevne vægtes sammen til en værdi på en skala fra 0 til 100. OrganoWood® får i RISE (SP) -testen ASTM E1980-11 en SRI-værdi på 82,4, som er en meget fin værdi.

Certifikat
Alt træværk fra OrganoWood er FSC® (SAI-COC-010929)- og PEFC® (05-35-168) certificeret.