SRI

Idag ser man ofta nybyggnationer där ljusa tak smälter samman med de ofta ljusa fasaderna, i stället för de traditionella svarta taken som vi är vana att se. Denna typ av design beror inte bara på estetik och mode, utan fyller även ett syfte ur miljösynpunkt. 

Ett exempel på detta är en denna takterrass i centrala Stockholm, där man valde att använda OrganoWood® med hänsyn till SRI-värdet. En SRI-rapport med ett bra värde var väsentligt i detta fall.

Mörka tak skapar något som kallas urbana värmeöar. En urban värmeö är ett storstadsområde som är påtagligt varmare än omgivningarna. En högre temperatur i en stad jämfört med den omgivande miljön kan medföra stora konsekvenser dels för människorna som bor i staden men också för djur och natur i och omkring städerna. Under sommartid leder den ökade temperaturen även till ett större behov av kyla inom vilket i sig ökar energianvändningen. Den ökade energianvändningen får konsekvenser för samhället genom större energibehov och ökat användande av icke förnyelsebara resurser, som i sin tur bidrar till växthuseffekten.

När växthuseffekten förstärks ökar jordens medeltemperatur, den globala uppvärmningen. Detta är ett stort problem för bland annat isar på Arktis där medeltemperaturen ökar mycket snabbare än för resten av planeten.

När isarna smälter kommer mörkare hav och land fram, och eftersom mörka ytor absorberar mer värme än ljusa riskerar temperaturen att stiga ännu mer. I november 2016 var det 20 grader varmare än vad som är normalt för årstiden i Arktis, vilket är mycket varmare än vad forskningsmodellerna har förutspått.

Ett sätt att minsta växthuseffekten och dess förödande konsekvenser är den så kallade ”Cool Roof” tekniken. ”Cool Roof” tekniken har anammats i de flesta delar av världen på senare år. Tekniken består av tak som reflekterar solljuset istället för att absorbera värmen som mörk takbeläggning gör. Resultatet är att byggnaden hålls svalare och därmed minskar energiåtgång och kostnad för nedkylning under sommaren.

När solstrålar kommer i kontakt med en yta så reflekteras en del av strålningen tillbaka till atmosfären vilket kallas solreflektans. Ju mer en yta kan reflektera, desto mindre energi kommer ytan att absorbera. Ljusa ytor är bättre reflektorer än mörka.

Efter en rapport från RISE (SP) där tester gjordes för att mäta OrganoWoods Solreflektans Index (SRI) fick man fram ett värde på 77+-2, vilket är ett mycket bra värde för byggnationer som tar hänsyn till SRI-index eller som använder sig av ”Cool Roof”-tekniken. Gällande trä är detta extra intressant vid byggnationer av takterrasser och all typ av panel.

Emittansen av ett material är dess förmåga att utstråla den absorberade energin. Solreflektans och emittans kombineras i ett så kallat Solreflektans Index (SRI) där ”Cool Roof” tekniken strävar efter ett högt SRI-värde, för att hålla värmeöverföringen till byggnaden lägre och därmed spara kostnader relaterade till kylbehov. Solreflektans Index (SRI) mäts på en skala från 100-0 där man på ett enkelt sätt kan förklara det med att 100 motsvarar vitt och 0 motsvarar svart i förmåga att reflektera ljus.