SRI

Nykyään näemme usein uudisrakennuksia, joissa vaalea katto sulautuu usein vaaleisiin julkisivuihin perinteisten mustien kattojen sijaan, joihin olemme tottuneet. Tämä muotoilu ei johdu pelkästään estetiikasta ja muodista, vaan se on tarkoituksenmukainen myös ympäristönäkökulmasta katsottuna. 

Esimerkkinä tästä on tämä Tukholman keskustassa oleva kattoterassi, johon valittiin OrganoWood® sen SRI-arvon perusteella. Tässä tapauksessa oli olennaista SRI-raportti, jossa oli hyvä arvo.

Tummat katot luovat kaupungin lämpösaarekkeiksi kutsutun ilmiön. Kaupungin lämpösaareke on suurkaupunkialue, joka on ympäristöä huomattavasti kuumempi. Korkeampi lämpötila kaupungissa ympäristöön verrattuna voi johtaa merkittäviin seuraamuksiin kaupungissa asuville ihmisille sekä eläimille ja ympäristölle kaupunkien läheisyydessä. Kesällä nouseva lämpötila johtaa myös suurempaan jäähdytystarpeeseen, mikä vuorostaan kasvattaa energiankulutusta. Lisääntyneellä energiankulutuksella on vaikutuksia yhteiskunnalle suuremman energiatarpeen ja uusiutumattomien resurssien käytön kasvun myötä, jotka vuorostaan lisäävät kasvihuoneilmiötä.

Kun kasvihuoneilmiö vahvistuu, maapallon keskilämpötila nousee ja seurauksena on globaali lämpeneminen. Tämä on suuri ongelma muun muassa pohjoisnavan jäätiköille, joilla keskilämpötila kasvaa huomattavasti nopeammin kuin planeetan muissa osissa.

Kun jäät sulavat, tummempi meri ja maa tulevat esiin ja koska tummat pinnat absorboivat enemmän lämpöä kuin vaaleat, lämpötila voi kasvaa entisestään. Marraskuussa 2016 pohjoisnavalla oli 20 astetta lämpimämpää kuin mikä on vuodenajalle tyypillistä, mikä on paljon lämpimämpää kuin mitä tutkimusmallit olivat ennustaneet.

Eräs tapa rajoittaa kasvihuoneilmiötä ja sen tuhoisia vaikutuksia on nk. ”Cool Roof” -tekniikka. ”Cool Roof” -tekniikka on otettu käyttöön useimmissa maanosissa viime vuosien aikana. Tekniikka koostuu katosta, joka heijastaa auringonvaloa lämmön absorption sijaan, kuten tumma kattopinnoite tekee. Tuloksena on, että rakennus pysyy viileämpänä ja täten energiankulutus ja jäähdytyskustannukset kesällä laskevat.

Kun auringonsäteet ovat kosketuksessa pintaan, osa säteilystä heijastuu takaisin ilmakehään. Tätä kutsutaan aurinkoheijastukseksi. Mitä suurempi heijastuspinta, sen vähemmän energiaa pinta absorboi. Vaalea pinta on tummaa pintaa parempi heijastin.

RISE (SP) -raportin jälkeen testeillä mitattiin OrganoWoodin aurinkoheijastavuusindeksi (SRI) ja arvoksi saatiin 82,4, mikä on erittäin korkea ja hyvä arvo rakennuksille, joissa huomioidaan SRI-indeksi tai joissa käytetään ”Cool Roof” -tekniikkaa. Puuta koskien tämä on erityisen kiinnostavaa kattoterassien ja kaikkien materiaalityyppien osalta.

Materiaalin heijastusteho on sen kyky heijastaa absorboitua energiaa. Aurinkoheijastavuus ja -päästöt yhdistetään nk. aurinkoheijastavuusindeksiin (SRI), jossa ”Cool Roof” -tekniikka tavoittelee korkeaa SRI-arvoa rakennuksien lämmönsiirron pitämiseksi alhaisena ja säästämällä näin jäähdytystarpeeseen liittyvissä kuluissa. Aurinkoheijastavuusindeksi (SRI) mitataan asteikolla 100–0, jossa yksinkertaisesti voidaan todeta, että 100 on valkoinen ja 0 musta valon heijastuskyvyn osalta.