SRI

I dag ser man ofte nybyggerier, hvor lyse tage smelter sammen med de ofte lyse facader i stedet for de traditionelle sorte tage, som vi er vant til at se. Denne type design skyldes ikke kun æstetik og mode, men opfylder også et formål set fra et miljøsynspunkt. 

Et eksempel på dette er en denne tagterrasse i det centrale Stockholm, hvor man valgte at anvende OrganoWood® pga. SRI-værdien. En SRI-rapport med en god værdi var vigtig i dette tilfælde.

Mørke tage skaber det, der kaldes for urbane varmeøer. En urban varmeø er et storbyområde, der er tydeligt varmere end omgivelserne. En højere temperatur i en by sammenlignet med det omgivende miljø kan medføre store konsekvenser dels for menneskene, som bor i byen, men også for dyr og natur i og omkring byerne. Om sommeren medfører den øgede temperatur også et større behov for køling, hvilket i sig selv øger energiforbruget. Det øgede energiforbrug får konsekvenser for samfundet ved større energibehov og øget anvendelse af ikke-vedvarende ressourcer, som i sin tur bidrager til drivhuseffekten.

Når drivhuseffekten forstærkes, forøges jordens gennemsnitstemperatur, den globale opvarmning. Dette er et stort problem bl.a. for isen på Arktis, hvor gennemsnitstemperaturen forøges meget hurtigere end for resten af planeten.

Når isen smelter, dukker mørkere hav og land frem, og da mørke overflader absorberer mere varme end lyse, risikerer man, at temperaturen stiger endnu mere. I november 2016 var det 20 grader varmere end det, der er normalt for årstiden i Arktis, og det er meget varmere end det, forskningsmodellerne har forudsagt.

En måde til mindskning af drivhuseffekten og dens ødelæggende konsekvenser, er den såkaldte ”Cool Roof”-teknik. ”Cool Roof”-teknikken er blevet udnyttet i de fleste dele af verden i de senere år. Teknikken består af tage, som reflekterer sollyset i stedet for at absorbere varmen, som mørk tagbelægning gør. Resultatet er, at bygninger holdes køligere, og dermed mindskes energiforbruget og omkostninger til afkøling om sommeren.

Når solstråler kommer i kontakt med en overflade, reflekteres en del af strålingen tilbage til atmosfæren. Dette kaldes for solrefleksion. Jo mere en overflade kan reflektere, jo mindre energi vil overfladen absorbere. Lyse overflader er bedre reflektorer end mørke.

I følge en rapport fra RISE (SP), hvor der er udført tests for at måle OrganoWoods solrefleksionsindeks (SRI), nåede man frem til en værdi på 82,4, som er en høj og meget fin værdi for bygninger, der tager hensyn til SRI-indekset, eller som anvender ”Cool Roof”-teknikken. Mht. træ er dette ekstra interessant ved byggeri af tagterrasser og alle typer af paneler.

Et materiales udstråling er dets evne til at udstråle den absorberede energi. Solrefleksion og udstråling kombineres i et såkaldt solrefleksionsindeks (SRI), hvor ”Cool Roof”-teknikken stræber efter en høj SRI-værdi for at gøre varmeoverførslen til bygninger lavere og dermed spare omkostninger i forbindelse med kølebehov. Solrefleksionsindekset (SRI) måles på en skala fra 100-0, hvor man på en nem måde kan forklare det med, at 100 svarer til hvid og 0 svarer til sort, hvad angår evnen til at reflektere lys.