Bygga altan, trädäck eller trall

Bygga altan och trädäck – silvergrått och miljöklassat

Tankarna på att sitta ute på en mysig altan dyker upp allt mer oftare. En altan eller ett trädäck kan lätt förvandlas till ett extra uterum på sommaren. Vi grillar, fikar, solar och ser barnen leka. Det finns olika material man kan använda sig av för att bygga altan. Många väljer att använda trä som ger en mjukare och mer levande känsla än sten och väljer då att bygga altan.

Bygga altan kräver en del förberedelser och det är viktigt att du läser vår monteringsanvisning eller vår trallguide innan du sätter igång.

OrganoWood® Nowa trallvirke är ett miljöklassat alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Alla ämnen i OrganoWood®s produkter är klassade som ofarliga för miljö enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008) och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter. OrganoWood erbjuder ett vackert naturfärgat trallvirke med ett effektivt naturligt skydd mot väder och vind. Vårt trallvirke har utvecklats för att optimalt klara de förhållanden som råder vid montering ovan mark. Användningsområden för OrganoWood® inkluderar trädäck, spänger, terrasser och altaner i uterum. Trallvirket är naturfärgat från början och får med tiden en vacker silvergrå nyans.

Dessutom ger modifieringen träet en hård och fin yta som förbättrar trallens livslängd. Råvaran tas från de bästa furudistrikten i Sverige. OrganoWood® virke har en rötskyddsgaranti.

Trallguide – OrganoWood guidar dig som ska bygga altan

Planera ytan där du ska bygga altan, sätt upp snören och känn efter. Rita upp och planera vilken dimension du ska använda.

Förarbete
CC avstånd bjälklag som skall utsättas för normal belastning:
För trall med tjocklek 22 mm max avstånd mellan reglarna CC 400 mm.
För trall med tjocklek 28 mm max avstånd mellan reglarna CC 600 mm.
För trall med tjocklek 34 mm och grövre max avstånd mellan reglarna CC 800 mm.

Altanen skall vara utformad så att den lutar från huset. Skapa ett litet fall från huset (ca 1 cm per 1 m).

Lagring
Förvara virket övertäckt och väl ventilerat innan montering.

Markyta
Markytan under trallen ska bestå av dränerande material och utformas med fall ut från ett eventuellt hus. Om det finns risk för uppstigande markfukt måste särskild hänsyn tas till det vid utformning av konstruktionen. Montera trallen minst 150 mm från mark. En altan ska vara utformad så att den lutar från huset. Skapa ett litet fall från huset, det räcker med cirka 1 cm per meter.

Ventilation
Säkerställ god ventilation vid utformning av konstruktionen, för att minimera problem med kupning. Vid montering på balkong eller takterrass behöver du se till att virket alltid har möjlighet att torka ur ordentligt och att det inte riskerar att samlas skräp och smuts under trallen.

Infästning

Förborrning
Generellt behöver Nowa inte förborras, men om trallskruv monteras närmare än 30 mm från brädans ände bör man förborra för att minska risken för sprickbildning. Vi rekommenderar att inte montera skruv närmare än 30 mm från någon kant.

Infästning
Använd rostfri skruv i kvalitet A4 eller ytbehandlade skruvar i kvalitet C4. Montera trallskruv vinkelrätt mot trallbrädan så att skruvhuvudet kommer i jämn nivå med brädans översida. Skruva inte ner den under träytan.

Montering

Luftspalt
Eftersom trä är ett levande material, som sväller och krymper i takt med den omgivande luftens fuktighet och temperatur, är det viktigt att alltid kontrollera bredden på träet före montering för att säkerställa en tillräcklig luftspalt. Nowa levereras med en fuktkvot om ca 25-30% och du bör därför alltid ha en luftspalt mellan brädorna om minst 6 mm vid 120 mm och 7 mm vid 145 mm. Se tabellen nedan för exakta avstånd baserat på dimension. Mät alltid brädans bredd före montering!

Kapsnitt
Vid kapning, håltagning och annan mindre bearbetning av virket måste de bearbetade ytorna behandlas med OrganoWood® 02 Ytskydd eller annan träskyddsolja i behörighetsklass 3.

Har du frågor om våra träskyddsprodukter ber vi dig kontakta vår svenske distributör Welin & Co. www.welinoco.com Telefon: +46 8 544 10 440

Ytbehandling/Målning för dig som ska bygga altan

Målning
OrganoWood® Nowa är målningsbar – testa alltid på en provbit först. Använd färg avsedd för utomhusbruk, följ färgtillverkarens rekommendationer. Se till att virket är torrt och ventilerat innan målning, vi rekommenderar att vänta minst 12 veckor efter montering innan målningen utförs.

Om virket har blivit behandlat med OrganoWood® träskyddssystem går det inte att måla med färg!