Terassin rakentaminen

Terassin ja puukatteiden rakennus – hopeanharmaa ja ympäristöluokiteltu

Ajatus rentoutumisesta viihtyisällä terassilla hiipii yhä useammin mieliimme, ja pian terassit muuttuvat taas ajanviettopaikoiksemme, joissa kesäiset grillaus- tai kahvitteluhetket hyvässä seurassa toistuvat päivästä toiseen tai joilla rentoudumme auringosta nauttien ja leikkiviä lapsia katsellen. Terassi voidaan rakentaa useista eri materiaaleista. Useimmat meistä valitsevat rakennusaineeksi kiven sijasta elävämmän ja lämpimämmän puun.

OrganoWood®-modifioitu terassilauta on ympäristöluokiteltu vaihtoehto perinteiselle painekyllästetylle puutavaralle. Kaikki OrganoWood®-tuotteiden aineosat on luokiteltu ympäristölle vaarattomiksi kemikaaleja koskevan CLP-asetuksen (EY 1272/2008) mukaisesti, ja ne voidaan kierrättää täysin luonnonmukaisesti. Tuotetta ei luokitella ympäristölle haitalliseksi jätteeksi, vaan se voidaan kierrättää normaalin käsittelemättömän puutavaran tapaan paikallisten määräysten mukaisesti. OrganoWood®-modifioitu terassilauta on luonnollisen värinen puu, jossa on tehokas ja luonnonmukainen sään ja tuulen suoja. Terassilautamme on optimoitu kestämään sääoloja maanpäällisissä ulkokäyttökohteissa. OrganoWoodin® käyttökohteisiin sisältyvät puukatteet, pitkospuut, terassit ja ulkorakenteet. Terassilauta on alussa luonnollisen värinen mutta saa ajan myötä kauniin hopeanharmaan sävyn.

Samalla puun pinta myös kovenee, minkä ansiosta laudan elinikä pitenee. Raaka-aineena käytämme korkealaatuista pohjoismaista mäntyä. OrganoWood®-puutavaralla on 10 vuoden lahoamattomuustakuu.

Terassin rakentaminen vaatii jonkin verran valmisteluja, joten ennen rakentamisen aloittamista on tärkeää, että luet asennusohjeemme tai terassilautaoppaamme.


Terassilautaopas terassin rakentajalle

Suunnittele alue, johon terassi rakennetaan, aseta narut ja tarkastele tulosta. Piirrä ja suunnittele käytettävä koko.

Valmistelut
Kannatinpalkkien CC etäisyys (ei julkiseen käyttöön): Paksuudelle 22 mm vähintään CC 400 mm. Paksuudelle 28 ja 34 mm vähintään CC 600 mm.
Kallistus: Kallista hieman talosta poispäin (n. 1 cm / 4 metriä).

Varastointi
Säilytä puutavaraa peitettynä ja hyvin tuuletettuna ennen asennusta.

Maanpinta
Terassin alla olevan maanpinnan on oltava vettä läpäisevää ja varustettuna kallistuksella mahdollisesta talosta poispäin. Jos lisääntyvän maakosteuden vaara on olemassa, tämä on otettava huomioon rakennetta suunniteltaessa.

Ilmanvaihto
Suosittelemme, että terassilaudan etäisyys maahan on vähintään 300 mm puun kosteusongelmien välttämiseksi. Rakennetta koskien suosittelemme, että lattia voidaan tuulettaa alapuolelta kumpuamisen välttämiseksi.


Kiinnitys

Ruuvimäärä kiinnityspisteessä: 2 tai 3 kpl

Esiporaus
OrganoWood® ei tavallisesti vaadi esiporausta. Jos ruuvi on kuitenkin kiinnitettävä 4:ä cm lähemmäksi, suosittelemme kuitenkin esiporaamista.

Kiinnitys
Käytä ruostumattomia laadun A2 tai A4 ruuveja, tai pintakäsiteltyjä laadun C4 ruuveja.


Asennus

Ilmarako
OrganoWood®-modifioitu terassilauta toimitetaan kuivana (kosteuskiintiö n. 18 %). Siksi lautojen välillä tulee olla vähintään 7 mm:n ilmarako 120 mm:n leveydellä, 9 mm:n ilmarako 145 mm:n leveydellä ja vähintään 11 mm:n ilmarako 170 mm:n leveydellä. Puun kosteuskiintiön muutokset (kausivaihtelut) voivat vaikuttaa todellisiin mittoihin. Laudan leveys tulee sen vuoksi tarkistaa ennen asennusta oikean ilmaraon varmistamiseksi.

Katkaisusauma
Katkaisun, porauksen tai muun pienen käsittelyn yhteydessä on työstetyt pinnat
käsiteltävä OrganoWood® 01. Puunsuoja: Laho- ja puunsuojalla, jotta lahoamissuojaus säilyisi optimaalisena. OrganoWoodin® takuu menetetään, jos tehdään muita käsittelyjä, esim. halkaisu, höyläys tai profilointi. Suosittelemme, että paljaat laudan päädyt käsitellään OrganoWood® 02. Puunsuoja: Lika- ja vesisuojalla parhaan suojauksen varmistamiseksi.

Kuitukato
Eräs vaikutus ulkoasennetussa ja vanhentuvassa puutavarassa on nk. kuitukato. Tämä tapahtuu yleensä erittäin aurinkoisissa ympäristöissä, joissa puun kuidut yhteensitova ligniini hajoaa auringon UV-säteilyn vuoksi. Kuitukato on täysin luonnollinen vaihe puutavaran kiertokulussa, eikä se vaikuta puutavaran ominaisuuksiin. Tämä on ajan myötä katoava ilmiö. Jos kuitukatoa esiintyy, kuidut tulee hioa hienolla hiomapaperilla tai harjata terassin ollessa kuiva ja käsitellä sitten OrganoWood® 02. Puunsuoja: Lika- ja vesisuojalla.


Pintakäsittely ja kunnossapito

Käsittele asennuksen jälkeen OrganoWood® 02. Puunsuoja: Lika- ja vesisuojalla kerran (ei koske OrganoWood® Select Plus tai OrganoWood® Magnum Plus terassilautaa). Mitään muita pintakäsittelyjä ei suositella. Jos terassilauta on likainen tai siinä esiintyy pintakasvustoa, pese se OrganoWood® puupesulla 03 . Pesun jälkeen suosittelemme käsittelyä OrganoWood® 02. Puunsuoja: Lika- ja vesisuojalla. OrganoWood®-modifioitua terassilautaa ei saa maalata. Suosittelemme pintakäsittelyä OrganoWood® 02. Puunsuoja: Lika- ja vesisuojalla 2 – 3 vuoden välein tai tarvittaessa.

Katso kyseisen OrganoWood®-pintakäsittelytuotteen tuotetiedote.

Asennusohje asiakirjamuodossa on myös saatavissa.