Bygge veranda, terasse og udeområde

Bygge veranda, terasse og udeområde – sølvgrått og miljøsertifisert

Tanken på å sitte på en trivelig balkong melder seg stadig oftere. En balkong eller en platting kan enkelt forvandles til et ekstra uterom om sommeren. Vi griller, drikker kaffe, soler oss og ser barna leke. Det finnes forskjellige materialer å velge mellom når du skal bygge balkong. Mange velger å bruke tre som gir en mykere og mer levende følelse enn stein, og velger da å bygge treplattinger.

OrganoWood®-terrassevirke er et miljøsertifisert alternativ til tradisjonelt trykkimpregnert trevirke. Alle stoffene i OrganoWood®s produkter er klassifisert som ufarlige for miljøet iht. CLP-förordningen (EF-nr. 1272/2008) og kan derfor føres tilbake til det naturlige kretsløpet. Dermed er det ikke behov for å gjenvinne trevirket som miljøfarlig avfall, siden det kan gjenvinnes som ubehandlet trevirke i samsvar med lokale forskrifter. OrganoWood tilbyr vakkert, naturfarget terrassevirke med effektiv, naturlig beskyttelse mot vær og vind. Terrassebordene har blitt utviklet for optimalt å takle de forholdene som råder ved montering over bakke. Bruksområdene for OrganoWood® omfatter platting, klopper, terrasser og balkonger i uterom. Terrassevirket er naturfarget som standard, og får med tiden en vakker, sølvgrå nyanse.

Dessuten gir modifiseringen trevirket en hard og fin overflate som forbedrer terrassebordenes levetid. Råvarene hentes fra de beste furudistriktene i Sverige.

Balkongbygging krever en del forberedelser, og det er viktig at du leser vår monteringsanvisning eller vår terrassebordguide før du setter i gang.


Terrassebordguide for deg som skal bygge balkong

Planlegg overflaten der du skal legge bordene, sett opp snoren og kjenn etter. Tegn opp, og planlegg hvilken dimensjon du skal bruke.

Forarbeid
Senteravstand (cc) bjelkelag (ikke offentlig bruk): For tykkelse 22 mm minimal cc 400 mm. For tykkelse 28 og 34 mm minimal cc 600 mm.
Fall: Opprett et lite fall ut fra huset (ca. 1 cm per 4 meter).

Lagring
Oppbevar trevirket tildekket og godt ventilert før montering.

Underlag
Underlaget under trevirket skal være av drenerende materialer med fall ut fra et ev. hus. Er det fare for at fukt stiger opp fra bakken, skal det tas særskilte hensyn under utformingen av konstruksjonen.

Ventilasjon
Vi anbefaler at trevirket plasseres med en avstand på minst 300 mm til bakken under, for å redusere problemer med fukt i trevirket. Når det gjelder denne konstruksjonen, anbefaler vi at gulvet ventileres godt nedenfra for å minimere problemet med krumning.


Innfesting

Antall skruer per innfestingspunkt: 2 eller 3 stk.

Forboring
OrganoWood® krever generelt sett ingen forboring. Dersom det må settes en skrue nærmere enden enn 4 cm, anbefales det likevel å forbore.

Innfesting
Bruk en god rustfri skrue i kvalitet A2 eller A4, eller overflatebehandlede skruer i kvalitet C4.


Montering

Luftspalte
OrganoWood® modifisert terrassevirke leveres tørt (fuktkvote ca. 18 %). Ha derfor en luftspalte mellom bordene på minst 7 mm ved 120 mm bredde, minst 9 mm ved 145 mm bredde og minst 11 mm ved 170 mm bredde. Variasjon i trevirkets fuktkvote (sesongvariasjon) kan påvirke trevirkets faktiske mål. Kontroller derfor bredden på trevirket før montering for å tilpasse luftspaltens bredde.

Kappflater
Ved kapping, hulltaking og annen mindre bearbeiding av trevirket må de bearbeidede overflatene behandles med OrganoWood® 01. Trebeskyttelse: for at råtemotstanden fortsatt skal være optimal. Vi anbefaler at synlig endetre behandles med OrganoWood® 02. Trebeskyttelse: for optimal beskyttelse.

Fliskritting
En effekt som kan oppstå på alt trevirke som plasseres utendørs og eldes, er såkalt fliskritting («fiberlo»). Dette forekommer hovedsakelig i miljøer som blir eksponert for kraftig sol, ettersom ligninet, som binder sammen trefibrene, blir brutt ned av solens UV-stråler. Fliskritting er en helt naturlig prosess i trevirkets «kretsløp» og påvirker ikke treets egenskaper. Dette er et fenomen som avtar over tid. Dersom det oppstår fiberlo på overflaten bør man slipe med fint sandpapir, alternativt børste bort fibrene når balkongen er tørr og behandle med OrganoWood® 02. Trebeskyttelse: Smuss- og vannbeskyttelse.Overflatebehandling og vedlikehold

Etter montering, behandle med OrganoWood® 02. Trebeskyttelse: Smuss- og vannbeskyttelse én gang (gjelder ikke OrganoWood® Select Plus eller OrganoWood® Magnum Plus terrassevirke), ingen øvrige overflatebehandlinger anbefales. Ved nedsmussing eller uønsket overflatepåvekst, vask terrassebordene med OrganoWood® 03. Trerengjøring. Etter vask anbefales det å behandle terrassebordene med OrganoWood® 02. Trebeskyttelse: Smuss- og vannbeskyttelse. OrganoWood® -modifisert terrassevirke skal ikke overmales. Vi anbefaler overflatebehandling med OrganoWood® 02. Trebeskyttelse: Smuss- og vannbeskyttelse annethvert eller tredje hvert år, eller ved behov.

Se produktdatablad for hvert OrganoWood® overflatebehandlingsprodukt.

En monteringsanvisning kan også lastes ned i dokumentform.