Bygge altan

Bygge altan og trædæk – sølvgrå og miljøklassificeret

Tankerne om at sidde ude på en hyggelig altan dukker oftere op. En altan eller et trædæk kan nemt forvandles til en ekstra udestue om sommeren. Vi griller, har det sjovt, solbader og ser børnene lege. Der findes forskellige materialer, man kan anvende til at bygge en altan. Mange vælger at anvende træ, som giver en blødere og mere levende følelse end sten og vælger da at bygge et trædæk.

OrganoWood® modificeret terrassetræ er miljøklassificeret og et alternativ til traditionelt trykimprægneret træværk. Alle stoffer i produkter fra OrganoWood® er klassificeret som ufarlige for miljøet i henhold til CLP-forordningen (EF nr. 1272/2008) og kan føres tilbage til det naturlige kredsløb. Derfor er det ikke nødvendigt at indsamle træværket som miljøfarligt affald. I stedet kan det genvindes som ubehandlet træværk i henhold til lokale forskrifter. OrganoWood tilbyder skønt naturfarvet terrassetræ med en effektivt naturlig beskyttelse mod vejr og vind. Vores terrassetræ er udviklet til på optimal vis at klare de forhold, der gælder ved montering over jorden. Anvendelsesområder for OrganoWood® omfatter trædæk, smalle broer, terrasser og altaner i udestuer. Terrassetræet er naturfarvet fra begyndelsen og får med tiden en skøn sølvgrå nuance.

Desuden giver modificeringen træet en hård og fin overflade, som forlænger terrassens levetid. Råvarerne hentes fra det bedste fyrdistrikt i Sverige. OrganoWood® træværk er omfattet af en 10-årig rådbeskyttelsesgaranti.

At bygge altan kræver en del forberedelser, og det er vigtigt, at du læser vores monteringsanvisning eller vores terrasseguide, inden du går i gang.


Terrasseguide til dig, der vil bygge altan

Planlæg overfladen dér, du vil lægge terrassen, sæt snore op, og mærk efter. Tegn op, og planlæg hvilken dimension, du skal anvende.

Forarbejde
CC-afstand bjælkelag (ikke offentlig anvendelse): Til tykkelsen 22 mm mindst CC 400 mm. Til tykkelserne 28 og 34 mm mindst CC 600 mm.
Fald: Skab et lille fald ud fra huset (ca. 1 cm pr. 4 meter).

Opbevaring
Opbevar træværket overdækket og godt ventileret inden montering.

Jordoverflade
Jordoverfladen under terrassen skal være af drænerende materiale med fald ud fra et eventuelt hus. Hvis der er risiko for opstigende fugt fra jorden, skal der tages særligt hensyn til dette ved udformning af konstruktionen.

Ventilation
Vi anbefaler, at terrassen har en afstand på mindst 300 mm til jordoverfladen for at mindske fugtproblemer i træet. Mht. konstruktionen anbefaler vi, at man sørger for, at gulvet kan ventileres nedefra for at minimere problemer med krumning.


Fastgørelse

Antal skruer pr. fastgørelsespunkt: 2 eller 3 stk.

Forboring
OrganoWood® behøver generelt ikke forbores. Hvis der skal sidde skruer mindre end 4 cm fra enden anbefales dog forboring.

Fastgørelse
Anvend gode rustfri skruer i A2- eller A4-kvalitet eller overfladebehandlede skruer i C4-kvalitet.


Montering

Luftspalte
OrganoWood® modificeret terrassetræ leveres tørt (fugtighed ca. 18 %). Lav derfor en luftspalte mellem brædderne på mindst 7 mm ved 120 mm bredde, mindst 9 mm ved 145 mm bredde og mindst 11 mm ved 170 mm bredde. Variationer i træets fugtighed (sæsonvariation) kan påvirke terrassens faktiske dimensioner, kontrollér derfor bredden på træet før montering for at tilpasse bredden på luftspalten.

Snitflade
Hvis afkortning, hultagning og anden mindre bearbejdning af træet er nødvendig, skal de bearbejdede overflader
behandles med OrganoWood® 01. Træbeskyttelse: Flamme- og rådbeskyttelse, for at rådbeskyttelsen skal forblive optimal. Garantien fra OrganoWood® bortfalder, hvis der udføres anden bearbejdning, f.eks. kløvning eller anden langsgående bearbejdning, som høvling eller profilering. Vi anbefaler, at synligt endetræ behandles med OrganoWood® 02. Træbeskyttelse: Smuds- og vandbeskyttelse for bedste beskyttelse.

Fliskridtning
En effekt, som kan forekomme på alt træværk, der er placeret udendørs og ældes, er såkaldt fliskridtning (“fiberluv”). Dette forekommer hovedsageligt i miljøer med kraftig soleksponering, hvor ligninet, som binder træværkets fibre sammen, nedbrydes af solens UV-stråling. Fliskridtning er en helt naturlig proces i træværkets ”kredsløb” og påvirker ikke træværkets egenskaber. Dette er et fænomen, som mindskes over tid. Opstår der overfladisk fiberluv, bør man slibe med fint sandpapir eller, når altanen er tør, børste fibrene bort og behandle med OrganoWood® 02. Træbeskyttelse: Smuds- og vandbeskyttelse.Overfladebehandling og vedligeholdelse

Efter montering behandles med OrganoWood® 02. Træbeskyttelse: Smuds- og vandbeskyttelse én gang (gælder ikke OrganoWood® Select Plus- eller OrganoWood® Magnum Plus-terrassetræ), ingen anden overfladebehandling anbefales. Ved tilsmudsning eller uønsket overfladebegroning skal du vaske terrassen med OrganoWood® 03. Trærens. Det anbefales, at terrassen efter vask behandles med OrganoWood® 02. Træbeskyttelse: Smuds- og vandbeskyttelse. OrganoWood® modificeret terrassetræ bør ikke overmales. Vi anbefaler overfladebehandling med OrganoWood® 02. Træbeskyttelse: Smuds- og vandbeskyttelse hvert andet eller tredje år eller efter behov.

Se produktdatabladet for det pågældende OrganoWood® overfladebehandlingsprodukt.

Der er også lavet en monteringsanvisning i dokumentform.