Miljöklassat virke

OrganoWood®-modifierat virke är utvecklat för att klara hårt utsatta miljöer genom att använda sig utav en teknologi inspirerat från den naturliga fossiliseringsprocessen där mineraler tränger in och mineraliserar organiska material. Alla ämnen i OrganoWood®s produkter är klassade som ofarliga för miljö enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008) och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter.

OrganoWoods träskyddsprodukter var de första träskydds-produkterna i Sverige att tilldelas Svenska Naturskydds-föreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”.

OrganoWood®-modifierat virke är bedömt av Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen. Produkterna är registrerade i BASTA-registret och Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggen.

Teknologin som används vid produktionen av OrganoWood® blev bl.a. utsedd som Sveriges bästa Miljöinnovation 2008 och vann Nordbyggs ”Hetaste materialnyhet” 2014. Koncernen blev utsedd till en ”Climate Solver” av Världsnatur-fonden WWF 2010 och som ett ”Sustainia 100 company” 2015.