Miljøklassificeret træværk

OrganoWood® modificeret træværk er udviklet til at modstå hårde udsatte miljøer ved at anvende en teknologi inspireret af den naturlige fossiliseringsproces, hvor mineraler trænger ind og mineraliserer det organiske materiale. Alle stoffer i produkter fra OrganoWood® er klassificeret som ufarlige for miljøet i henhold til CLP-forordningen (EF nr. 1272/2008) og kan føres tilbage til det naturlige kredsløb. Derfor er det ikke nødvendigt at indsamle træværket som miljøfarligt affald. I stedet kan det genvindes som ubehandlet træværk i henhold til lokale forskrifter.

OrganoWoods træbeskyttelsesprodukter var de første træbeskyttelsesprodukter i Sverige, der blev tildelt Svenska Naturskyddsföreningens miljømærkning ”Bra Miljöval”.

OrganoWood® modificeret træværk er bedømt af SundaHus og anbefales af Byggvarubedömningen. Produkterne er registreret i BASTA-registret.

Teknologien, som anvendes ved produktionen af OrganoWood®, blev bl.a. valgt som Sveriges bedste miljøinnovation 2008 og vandt Nordbyggs ”Hetaste materialnyhet” 2014. Koncernen blev tildelt en ”Climate Solver” af Verdensnaturfonden WWF i 2010 og udset som en ”Sustainia 100 company” i 2015.