Miljøsertifisert trevirke

OrganoWood®-modifisert trevirke er utviklet for å tåle hardt utsatte miljøer. Den benytter seg av en teknologi som er inspirert av den naturlige fossiliseringsprosessen, der mineraler trenger inn og mineraliserer organiske materialer. Alle stoffene i OrganoWood®s produkter er klassifisert som ufarlige for miljøet iht. CLP-förordningen (EF-nr. 1272/2008) og kan derfor føres tilbake til det naturlige kretsløpet. Dermed er det ikke behov for å gjenvinne trevirket som miljøfarlig avfall, siden det kan gjenvinnes som ubehandlet trevirke i samsvar med lokale forskrifter.

OrganoWoods trebeskyttelsesprodukter var de første trebeskyttelsesproduktene i Sverige som ble tildelt Svenska Naturskyddsföreningens miljømerke “Bra Miljöval”.

OrganoWood®-modifisert trevirke er evaluert av SundaHus og anbefales av Byggvarubedömningen i Sverige. Produktene er registrert i BASTA-registret.

Teknologien som brukes til produksjonen av OrganoWood® ble blant annet utnevnt til Sveriges beste “Miljöinnovation” i 2008 og vant Nordbyggs ”Hetaste materialnyhet” i 2014. Konsernet ble kåret til en ”Climate Solver” av Verdensnaturfondet WWF 2010 og til et ”Sustainia 100 company” i 2015.