Partners

OrganoWood samarbetar med ett flertal välrenommerade partners som står för hög kvalitet, värnar om miljö och har en passion för trä. Vi arbetar nära med både ett flertal underleverantörer samt kunder.

PO Hiller

Enligt gamla handlingar härstammar P.O. Hiller Trävaror AB från 1500-talet. När man började använda ångkraft inom industrin köptes en ångmaskin in och sågen blev därmed det första ångdrivna sågverket i Västmanland. I och med ångkraften kunde man tidigt investera i hyvelmaskiner. Idag är P.O. Hiller Trävaror AB ett renodlat träindustriföretag som hyvlar, målar och kapar trävaror såsom ytterpaneler, inomhuspaneler, lister, och massiva trägolv.

För mer information, besök deras hemsida.

Bergs Timber Bitus

Bergs Timber Bitus är Sveriges största träbehandlingsanläggning. De tryckimpregnerar ca 150 000 – 200 000 m3 virke per år och har en modern måleri- och ytbehandlingsanläggning. Förutom traditionella tryckimpregnerade produkter erbjuder Bergs Timber Bitus ett brett sortiment av specialprodukter tillverkade på ett antal mindre produktionslinor. I början av 2012 satte OrganoWood i samarbete med Bergs Timber Bitus upp en produktionslina för tillverkning av OrganoWood®-modifierat virke som sedan våren 2012 tillverkas av dem på uppdrag av OrganoWood.

För med information, besök deras hemsida.

Setra

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag med omkring 800 anställda. Dom förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. I Setra-koncernen ingår åtta sågverk och tre förädlingsenheter.

För mer information, besök deras hemsida.

Welin & Co

Welin & Co är en leverantör och distributör av träbehandlingsprodukter av hög kvalitet. 2015 inleddes ett samarbete mellan OrganoWood och Welin & Co för distribution och försäljning av OrganoWoods träskyddsprodukter för den svenska marknaden.

För mer information, besök deras hemsida.

Fellessons

Fellessons är en tredje generations trähandlare som har mångårig erfarenhet av trävaror. Deras verksamhet hanterar allt från förädling i hyvleri och snickeri till omfattande handel med trävaror och byggmaterial.

För mer information, besök deras hemsida.

Munktorps Träförädling

Munktorps Träförädling AB är ett hyvleri som tar fram framförallt ytterpaneler, läkt och spontade trävaror. De tar fram specialprodukter i de flesta dimensioner i gran, furu (även kärnfuru) och lärk efter önskemål. De har en kapacitet på ca 35 000m3 hyvlade trävaror per år vid enkelskift.

För mer information, besök deras hemsida.

OrganoClick

OrganoClick AB är ett bolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför miljövänliga produkter för funktionalisering av cellulosabaserade material. Bolagets produkter baseras på deras patenterade teknologiplattform för modifiering av biofibrer som har sitt ursprung från forskning utfört vid Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Produkter som bolaget marknadsför är bl.a. lösningar för att tillverka vattenresistenta papper och textiler, additiv som ger ökad mekanisk styrka i pappersbaserade förpackningar och nya biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial.

Bolaget ägs av grundarna VD Mårten Hellberg, professor Armando Córdova, docenten Jonas Hafrén och inkubatorsbolaget Serendipity Innovations tillsammans med finans- och industrimannen Anders Wall, Tetra Paks f.d. koncernchef Bertil Hagman och Tetra Paks och därefter SCA Hygiene Products f.d. tekniske chef Claes-Göran Beckeman.

Om du vill ha mer information om OrganoClick, besök deras hemsida.

Plockhugget

Plockhugget bildades 2017 med sikte på att förändra svenskt skogsbruk i grunden. De är övertygade om att hyggesfritt skogsbruk är den rätta vägen för ett hållbart samhälle och för en fungerande skogsekologi. 

I kalhyggesfria skogar behålls hela tiden ett fungerande ekosystem med ett myller av arter och träd i olika ålder och storlek. Markens koldioxid stannar under jord och skogarna blir tåligare mot storm, brand, torka och insektsangrepp.

Kvaliteten på virke från hyggesfria skogar blir dessutom på sikt högre vilket ger bättre förutsättningar för förädling och tillverkning av långlivade produkter. Företagets grundare brinner för att bidra till en utveckling där svensk skogsråvara används till sådant som behövs i ett hållbart samhälle och att virke i större utsträckning används i byggnationer där hus och andra träkonstruktioner blir en kolsänka. 

För mer information, besök deras hemsida.