OrganoWood samarbejder med en række velrenommerede partnere, som står for høj kvalitet, værner om miljøet og har en passion for træ. Vi arbejder tæt både med en række underleverandører og kunder.

Welin & Co

Welin & Co er en leverandør og distributør af træbehandlingsprodukter af høj kvalitet. I 2015 indledtes et samarbejde mellem OrganoWood og Welin & Co om distribution og salg af OrganoWoods træbeskyttelsesprodukter på det svenske marked.

For flere informationer kan du besøge deres website.

Bergs Timber Bitus

Bergs Timber Bitus er Sveriges største træbehandlingsanlæg. De trykimprægnerer ca. 150.000 – 200.000 m3 træværk pr. år og har et moderne male- og overfladebehandlingsanlæg. Foruden traditionelle trykimprægnerede produkter tilbyder Bergs Timber Bitus et bredt udvalg af specialprodukter fremstillet på en række mindre produktionslinjer. I begyndelsen af 2012 etablerede OrganoWood i samarbejde med Bergs Timber Bitus en produktionslinje til fremstilling af OrganoWood® modificeret træværk. Bergs Timber Bitus har siden efteråret 2012 fremstillet træværket på opdrag af OrganoWood.

For flere informationer kan du besøge deres website.

Setra

Setra er en af Sveriges største træindustrivirksomheder med ca. 800 ansatte. De forædler råvarer fra ansvarligt udnyttede skove og tilbyder klimavenlige produkter og løsninger til bygninger og boliger på det globale marked. I Setra-koncernen er der otte savværker og tre forædlingsenheder..

For flere informationer kan du besøge deres website.

Po Hiller

I henhold til gamle dokumenter går P.O. Hiller Trävaror AB tilbage til 1500-tallet. Da man begyndte at anvende dampkraft i industrien, købte man en dampmaskine, og savværket blev derfor det første dampdrevne savværk i Västmanland. Pga. dampkraften kunne man tidligt investere i høvlmaskiner. I dag er P.O. Hiller Trävaror AB en rendyrket træindustrivirksomhed, der høvler, maler og tilskærer trævarer, som f.eks. udvendige paneler, indvendige paneler, lister, og massive trægulve.

For flere informationer kan du besøge deres website.

Fellessons

Fellessons er en tredjegenerations tømmerhandel, som har mange års erfaring med trævarer. Deres virksomhed håndterer alt fra forædling vha. høvling og snedkeri til omfattende handel med trævarer og byggematerialer.

For flere informationer kan du besøge deres website.

Munktorps träförädling

Munktorps Träförädling AB er et høvleri, som først og fremmest fremstiller udvendige paneler, lægter og trævarer med fer. De fremstiller specialprodukter i de fleste dimensioner af gran, fyr (også kernefyr) og lærk efter ønske. De har en kapacitet på ca. 35.000 m3 høvlede trævarer pr. år ved enkeltskift.

For flere informationer kan du besøge deres website.

OrganoClick

OrganoClick AB er en virksomhed, der udvikler, fremstiller og markedsfører miljøvenlige produkter til funktionalisering af cellulosebaserede materialer. Virksomhedens produkter er baseret på dens patenterede teknologiplatform til modificering af biofibre, som udspringer fra forskning udført ved Stockholms universitet og Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Produkter, som virksomheden markedsfører, er bl.a. løsninger til fremstilling af vandresistente papirer og tekstiler, additiver som giver ekstra mekanisk styrke til papirbaserede emballager og nye biobaserede bindemidler til nonwoven-materialer.

Virksomheden ejes af grundlæggerne, administrerende direktør Mårten Hellberg, professor Armando Córdova, docent Jonas Hafrén og inkubatorvirksomheden Serendipity Innovations sammen med finans- og industrimanden Anders Wall, Tetra Paks tidligere koncernchef Bertil Hagman og Tetra Paks og derefter SCA Hygiene Products tidligere tekniske chef Claes-Göran Beckeman.

Hvis du ønsker flere informationer om OrganoClick, kan du besøge deres website.