OrganoWood samarbeider med flere velrenommerte partnere som står for høy kvalitet, som verner miljøet og har en lidenskap for tre. Vi har nære samarbeid med en lang rekke underleverandører og kunder.

Welin & Co

Welin & Co er en leverandør og distributør av trebehandlingsprodukter av høy kvalitet. I 2015 ble det etablert et samarbeid mellom OrganoWood og Welin & Co om distribusjon og salg av OrganoWoods trebeskyttelsesprodukter i det svenske markedet.

Les mer på deres nettsider.

Bergs Timber Bitus

Bergs Timber Bitus er Sveriges største trebehandlingsanlegg. De trykkimpregnerer cirka 150 000–200 000 m3 trevirke i året og har et moderne maleri- og overflatebehandlingsanlegg. I tillegg til tradisjonelle, trykkimpregnerte produkter, tilbyr Bergs Timber Bitus et bredt utvalg av spesialprodukter som er produsert på en rekke mindre produksjonslinjer. I begynnelsen av 2012 satte OrganoWood i gang en produksjonslinje for produksjon av OrganoWood®-modifisert trevirke, i samarbeid med Bergs Timber Bitus. Siden 2012 har trevirket blitt produsert her på oppdrag fra OrganoWood.

Les mer på deres nettsider.

Setra

Bergs Timber Bitus er Sveriges største trebehandlingsanlegg. De trykkimpregnerer cirka 150 000–200 000 m3 trevirke i året og har et moderne maleri- og overflatebehandlingsanlegg. I tillegg til tradisjonelle, trykkimpregnerte produkter, tilbyr Bergs Timber Bitus et bredt utvalg av spesialprodukter som er produsert på en rekke mindre produksjonslinjer. I begynnelsen av 2012 satte OrganoWood i gang en produksjonslinje for produksjon av OrganoWood®-modifisert trevirke, i samarbeid med Bergs Timber Bitus. Siden 2012 har trevirket blitt produsert her på oppdrag fra OrganoWood.

Les mer på deres nettsider.

Po Hiller

Gamle dokumenter tyder på at P.O. Hiller Trävaror AB fra 1500-tallet. Da man begynte å benytte dampkraft i industrien, ble det kjøpt inn en dampmaskin og sagen ble det første dampdrevne sagverket i Västmanland. Dampkraften gjorde at man tidlig kunne investere i høvelmaskiner. I dag er P.O. Hiller Trävaror AB et rendyrket treindustriselskap som høvler, maler og kapper trevarer som for eksempel ytterkledninger, innvendig panel, lister og massive tregulv.

Les mer på deres nettsider.

Fellessons

Fellessons er en tredjegenerasjons trelasthandler som har mange års erfaring med trevarer. Virksomheten håndterer alt fra foredling i høvleri og snekkeri til omfattende handle med trevarer og byggematerialer.

Les mer på deres nettsider.

Munktorps träförädling

Munktorps Träförädling AB er et høvleri som hovedsakelig produserer ytterkledninger, lekter og sponplater. På forespørsel utvikler bedriften spesialprodukter i de fleste dimensjoner i gran, furu (også kjernefuru) og lerk. De har en kapasitet på ca. 35 000 m3 høvlede trevarer i året ved enkeltskift.

Les mer på deres nettsider.

OrganoClick

OrganoClick AB er et selskap som utvikler, produserer og markedsfører miljøvennlige produkter for funksjonalisering av cellulosebaserte materialer. Selskapets produkter er basert på deres patenterte teknologiplattform for modifisering av biofibrer, som har sitt utspring i forskningen som er utført ved Stockholms universitet og Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Produkter som selskapet markedsfører, er blant annet løsninger for å produsere vannresistent papir og tekstiler, additiv som gir økt mekanisk styrke i papirbasert emballasje og nye biobaserte bindemidler for ikke-vevede materialer.

Selskapet eies av gründerne administrerende direktør Mårten Hellberg, professor Armando Córdova, dosent Jonas Hafrén og inkubatorselskapet Serendipity Innovations, sammen med finans- og industrimannen Anders Wall, Tetra Paks tidligere konsernsjef Bertil Hagman og Tetra Paks og deretter SCA Hygiene Products tidligere tekniske direktør Claes-Göran Beckeman.

Vil du vite mer om OrganoClick, gå inn på deres nettsider.