Bygga trall, trallguide

Klicka här för att hitta OrganoWoods återförsäljare

Bygga trall – trallguide med tips och produkter | Förbered och planera innan du ska bygga trall

Planera ytan där du ska bygga trall, sätt upp snören och känn efter. Rita upp och planera vilken dimension du ska använda.


FÖRARBETE

Bjälklag som skall utsättas för normal belastning kräver avstånd om max CC 600 mm mellan reglarna för trall med tjocklek 28 mm och CC 800mm för trall med tjocklek 34 mm.

Hantering / Lagring
Förvara virket torrt. Se till att det är övertäckt, skyddat från nederbörd och markfukt om du förvarar det utomhus.

Markyta
Markytan under trallen ska bestå av dränerande material och utformas med fall ut från ett eventuellt hus. Om det finns risk för uppstigande markfukt måste särskild hänsyn tas till det vid utformning av konstruktionen. Montera trallen minst 150 mm från mark. En altan ska vara utformad så att den lutar från huset. Skapa ett litet fall från huset, det räcker med cirka 1 cm per meter.

Ventilation
Säkerställ god ventilation vid utformning av konstruktionen, för att minimera problem med kupning. Vid montering på balkong eller takterrass behöver du se till att virket alltid har möjlighet att torka ur ordentligt och att det inte riskerar att samlas skräp och smuts under trallen.


Förborrning / Skruv

Generellt behöver Nowa inte förborras, men om trallskruv monteras närmare än 30 mm från brädans ände bör man förborra för att minska risken för sprickbildning. Vi rekommenderar att inte montera skruv närmare än 30 mm från någon kant.

Använd rostfri skruv i kvalitet A4 eller ytbehandlade skruvar i kvalitet C4. Montera trallskruv vinkelrätt mot trallbrädan så att skruvhuvudet kommer i jämn nivå med brädans översida. Skruva inte ner den under träytan.


Montering

Avstånd / luftspalt

Eftersom trä är ett levande material, som sväller och krymper i takt med den omgivande luftens fuktighet och temperatur, är det viktigt att alltid kontrollera bredden på träet före montering för att säkerställa en tillräcklig luftspalt. Nowa levereras med en fuktkvot om ca 25-30% och du bör därför alltid ha en luftspalt mellan brädorna om minst 6 mm vid 120 mm och 7 mm vid 145 mm. Se tabellen nedan för exakta avstånd baserat på dimension. Mät alltid brädans bredd före montering!

 

Kapsnitt
Vid kapning, håltagning och annan mindre bearbetning av virket måste de bearbetade ytorna behandlas med OrganoWood® 02 Ytskydd eller annan träskyddsolja i behörighetsklass 3.


Ytbehandling / Målning

OrganoWood® Nowa är målningsbar – testa alltid på en provbit först. Använd färg avsedd för utomhusbruk, följ färgtillverkarens rekommendationer. Se till att virket är torrt och ventilerat innan målning, vi rekommenderar att vänta minst 12 veckor efter montering innan målningen utförs.

Om virket har blivit behandlat med OrganoWood® träskyddssystem går det inte att måla med färg!

Se produktdatablad för respektive OrganoWood® ytbehandlingsprodukt.

En monteringsanvisning finns också framtagen i dokumentform.

Kontakta oss om du har frågor när du ska bygga trall.