Terrassebordguide, Lær hvordan du legger tregulv

Terrassebordguide – Lær hvordan du legger tregulv

Tenk på dette før du begynner
Les nøye gjennom monteringsanvisningen før arbeidet påbegynnes. En utførlig monteringsanvisning finner du på www.organowood.com

» Oppbevar trevirket tildekket og godt ventilert før montering.

» Bruk alltid luftspalte mellom bordene på minimum 5 mm ved 120 mm bredde og minst 7 mm ved 145 mm bredde. Variasjon i treets fuktighetsinnhold (sesongvariasjon) kan påvirke bordets faktiske dimensjoner, kontroller derfor bredden på treet før montering for å tilpasse bredden på luftspalten.

» Bruk rustfrie skruer i kvalitet A2 eller A4, eller overflatebehandlede skruer i kvalitet C4.

» Ved kapping, hulltaking og annen mindre bearbeiding av trevirket, behandles det med OrganoWood® 01. Trebeskyttelse for at råtebeskyttelsen skal holdes optimal. Synlig endeved behandles med OrganoWood® 02. Trebeskyttelse for optimal beskyttelse.

» Bjelkelaget under plattingen skal ved et 22 mm tykt terrassebord ha en maksimal cc-avstand på 40 cm. Ved 28 mm og 34 mm tykke terrassebord skal cc-avstanden være 60 cm.
» Plattingen bør ha en avstand på minst 30 cm til bakken for å unngå problemer med fuktighet i treet.

» Når det gjelder konstruksjon anbefaler vi at man sørger for at gulvet kan ventileres nedenfra for å minimere problemer med krumning.

» Ved tilsmussing eller uønsket overflatepåvekst vaskes terrassebordene med OrganoWood® 03. Trerengjøring. Etter vask anbefales det å behandle terrassebordene med OrganoWood® 02.

» OrganoWood® modifisert terrassevirke skal ikke overmales. Vi anbefaler overflatebehandling med OrganoWood® 02. Trebeskyttelse annethvert til hvert tredje år, eller ved behov.