Naturfärgat virke som åldras naturligt

Det modifierade virket behåller sin naturliga färg men åldras därefter naturligt. När virke åldras grånar det och antar med tiden en silvergrå ton. Grånaden av virke uppkommer på grund av en mängd olika externa faktorer. Solljuset bryter bl.a. ner ligninet och hemicellulosan i det yttre virket vilket gör att virket bleks. Andra faktorer som smutspartiklar, ytlig påväxt och döda vedpartiklar gör att virket blir grått. Kombinationen av blekningen och grånaden skapar en silvergrå nyans.

Beroende av i vilken miljö virket placeras kommer åldringen att gå i olika hastighet. Åldringen går snabbare om virket är placerad i väder och vind och står i söderläge som är mest exponerat mot sol. I furu som består av kärna och splintved kommer åldringen även gå snabbare i splintveden på grund av att det tar upp vatten betydligt enklare än kärnan och därmed får en högre fuktkvot som påskyndar den ytliga påväxten.

OrganoWood® virke åldras naturligt vilket medför att grånaden inte alltid sker jämnt över virket.. I ett tidigt skede kan även grånaden upplevas fläckig men detta jämnas ut relativt snabbt. Efter 1-2 år har en trädäck som är placerat utomhus i solljus fått en vacker jämngrå yta.

För att läsa mer och följa hur grånadsprocessen förlöper från naturfärgat till grått, se följande sida.