Naturfärgat virke som åldras naturligt

Det modifierade virket behåller sin naturliga färg men åldras därefter naturligt. När virke åldras grånar det och antar med tiden en silvergrå ton. Grånaden av virke uppkommer på grund av en mängd olika externa faktorer. Solljuset bryter bl.a. ner ligninet och hemicellulosan i det yttre virket vilket gör att virket bleks. Andra faktorer som smutspartiklar, ytlig påväxt och döda vedpartiklar gör att virket blir grått. Kombinationen av blekningen och grånaden skapar en silvergrå nyans.

Beroende av i vilken miljö virket placeras kommer åldringen att gå i olika hastighet. Åldringen går snabbare om virket är placerad i väder och vind och står i söderläge som är mest exponerat mot sol. I furu som består av kärna och splintved kommer åldringen även gå snabbare i splintveden på grund av att det tar upp vatten betydligt enklare än kärnan och därmed får en högre fuktkvot som påskyndar den ytliga påväxten.

OrganoWood®-modifierat virke åldras naturligt vilket medför att grånaden inte alltid sker jämnt över virket. I standardvirket kommer exempelvis splintveden att gråna snabbare än kärnveden. I ett tidigt skede kan även grånaden upplevas fläckig men detta jämnas ut relativt snabbt. Efter 1-2 år har en trädäck som är placerat utomhus i solljus fått en vacker jämngrå yta.

En effekt som kan uppkomma på allt virke som placeras utomhus och åldras är ett fenomen s.k. fliskritning (”fiberludd”) där fiber lossnar från virkets yta. Detta uppkommer när ligninet som binder ihop fibrerna i virket bryts ner av solens UV-strålning. Problemet uppkommer framförallt på virke som placeras i kraftigt solexponerade miljöer, detta kan minska med ytbehandlingar och ordentligt underhåll.

För att få en jämnare grånadsprocess och minska risken för att fenomenet ska uppstå har OrganoWood utvecklat ytbehandlingsprodukten OrganoWood® Träskydd 02 som är speciellt anpassat för OrganoWood® virke. Produkten ger ytan extremt vattenavvisande (superhydrofoba) egenskaper som minskar risken för fenomenet och ger en jämnare grånadsprocess. OrganoWood® Select Plus är industriellt behandlad med OrganoWood® Träskydd 02 och har därmed fått ett mycket effektivt skydd. De vattenavvisande egenskaperna får till effekt att virket får en minskad sprickbildning och blir mer dimensionsstabilt.

För att läsa mer och följa hur grånadsprocessen förlöper från naturfärgat till grått på både OrganoWood®, OrganoWood® Select och OrganoWood® Select Plus, se följande sida. För att läsa mer om fiberludd se Svenskt träs utmärkta Träguide.