Ägare

OrganoClick AB

OrganoClick AB är ett bolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför miljövänliga produkter för funktionalisering av cellulosabaserade material. Bolagets produkter baseras på deras patenterade teknologiplattform för modifiering av biofibrer som har sitt ursprung från forskning utfört vid Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Produkter som bolaget marknadsför är bl.a. lösningar för att tillverka vattenresistenta papper och textiler, additiv som ger ökad mekanisk styrka i pappersbaserade förpackningar och nya biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial.

Bolaget ägs av grundarna VD Mårten Hellberg, professor Armando Córdova, docenten Jonas Hafrén och inkubatorsbolaget Serendipity Innovations tillsammans med finans- och industrimannen Anders Wall, Tetra Paks f.d. koncernchef Bertil Hagman och Tetra Paks och därefter SCA Hygiene Products f.d. tekniske chef Claes-Göran Beckeman.

Om du vill ha mer information om OrganoClick, besök deras hemsida.

Kvigos AB

Kvigos AB ägs av finansmannen Robert Charpentier som har en lång bakgrund inom bank och finans. Han har bl.a. arbetat på ledande positioner inom Goldman Sachs, Swedbank och som VD för Kaupthing Bank Sverige AB. Inom Kvigos AB verkar Robert idag som konsult åt mindre bolag utifrån sin mångåriga erfarenhet inom investment banking och investerar och deltar i utvecklingen av tillväxtbolag inom framförallt marknadsföring och försäljning.