OrganoClick AB

OrganoClick AB er et selskap som utvikler, produserer og markedsfører miljøvennlige produkter for funksjonalisering av cellulosebaserte materialer. Selskapets produkter er basert på deres patenterte teknologiplattform for modifisering av biofibrer, som har sitt utspring i forskningen som er utført ved Stockholms universitet og Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Produkter som selskapet markedsfører, er blant annet løsninger for å produsere vannresistent papir og tekstiler, additiv som gir økt mekanisk styrke i papirbasert emballasje og nye biobaserte bindemidler for ikke-vevede materialer.

Selskapet eies av gründerne administrerende direktør Mårten Hellberg, professor Armando Córdova, dosent Jonas Hafrén og inkubatorselskapet Serendipity Innovations, sammen med finans- og industrimannen Anders Wall, Tetra Paks tidligere konsernsjef Bertil Hagman og Tetra Paks og deretter SCA Hygiene Products tidligere tekniske direktør Claes-Göran Beckeman.

Hvis du vil ha mer informasjon om OrganoClick, besøk deres hjemmeside.

Kvigos AB

Kvigos AB eies av finansmannen Robert Charpentier som har en lang bakgrunn innenfor bank og finans. Han har blant annet arbeidet i ledende stillinger i Goldman Sachs, Swedbank og som administrerende direktør i Kaupthing Bank Sverige AB. I Kvigos AB jobber Robert i dag som konsulent for mindre selskaper, på bakgrunn a sin mangeårige erfaring innenfor investment banking. Videre investerer og deltar han i utviklingen av vekstselskaper innenfor hovedsakelig markedsføring og salg.