Förskolor och Skolor

Många kommuner ställer höga krav gällande miljöklassificeringar när det kommer till skolor där barn ska vistas. OrganoWood® har blivit ett självklart val i många nya skolor för att se till att uppnå dessa kraven. 

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) är ledande inom skolfastigheter i Stockholm där de äger och förvaltar ca 600 skolor i Stockholmsområdet. Enligt SISAB ska all nyproduktion sedan januari 2014 certifieras enligt Miljöbyggnad, betyg Silver. Som en långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet för SISAB att på olika sätt delta i utvecklingen av det klimatsmarta samhället med hållbara lärmiljöer, skriver SISAB på sin hemsida.


BILDER

1: Förskolan Forskaren
2: Lilla Alby Skola
3: Ullna Strand Förskola
4: Frösundavik Förskola
5: Förskolan Kastanjen