Skoler og barnehager

Mange kommuner stiller høye krav om miljøklassifisering når det skal bygges skoler og barnehager. OrganoWood® har blitt et selvsagt valg i mange nye skoler, for å sikre at skolene lever opp til disse kravene.

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) er ledende på skoleeiendommer i Stockholm, der de eier og administrerer nærmere 600 skoler i stockholmsområdet. Ifølge SISAB skal alle nye bygninger være sertifisert iht. Miljöbyggnad, vurdering Silver siden januar 2014. Som en langsiktig aktør og samfunnsbygger er det en selvfølge for SISAB å engasjere seg i utviklingen av det klimasmarte samfunnet med bærekraftige læringsmiljøer, skriver SISAB på sine nettsider.


BILDER

1: Förskolan Forskaren
2: Lilla Alby Skola
3: Ullna Strand Förskola
4: Frösundavik Förskola
5: Förskolan Forskaren
6: Förskolan Kastanjen