Koulut ja esikoulut

Useat kunnat asettavat korkeat vaatimukset ympäristöluokituksille varsinkin silloin, kun kyseessä on koulu, jossa oleskelee lapsia. Näiden vaatimusten täyttämiseksi OrganoWood® on itsestään selvä valinta useissa kouluissa.

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) on johtava Tukholman koulukiinteistöjen omistaja, joka isännöi noin 600 koulua Tukholman alueella. SISAB:n mukaan kaiken tammikuun 2014 jälkeisen uudistuotannon on oltava sertifioitu ympäristörakentamisen Hopea-todistuksen mukaan. Pitkäaikaisena toimijana ja yhteiskuntarakentajana SISABille on itsestään selvää osallistua eri tavoilla ilmastoälykkään yhteiskunnan kehittämiseen kestäviä oppimisympäristöjä hyödyntämällä, kuten SISAB kirjoittaa omalla kotisivullaan.


KUVAT

1: Förskolan Forskaren
2: Lilla Alby Skola
3: Ullna Strand Förskola
4: Frösundavik Förskola
5: Förskolan Forskaren
6: Förskolan Kastanjen