Spørgsmål om OrganoWood® modificeret terrassetræ

 1. Hvordan fungerer OrganoWood® teknologien?
  Svar: Teknologien imiterer den naturlige fossileringsproces, hvor organisk materiale som træ omdannes til fossil. Ved denne proces trænger naturlige mineraler som kisel ind i træet, og det skaber en fysisk barriere, som holder forrådnelsessvampene borte.
 2. Hvad er fordelene med OrganoWood® modificeret træværk?
  Svar: I traditionelt trykimprægneret træværk anvendes biocider og tungmetaller til slå at forrådnelsessvampe og de trænedbrydende organismer ihjel. Disse stoffer er imidlertid sundhedsskadelige og farlige for miljøet. OrganoWood® teknologien anvender ingen stoffer, der er klassificeret som miljøfarlige eller sundhedsskadelige, men udelukkende naturlige mineraler og frugtstoffer. Produkterne er miljøklassificerede og har fået bedste anbefaling af både SundaHus og Byggvarubedömningen. Desuden bliver træværket med tiden sølvgråt og er betydeligt mere fri for splinter end lærketræ.
 3. Hvilke tests har OrganoWood® modificeret træværk gennemgået?
  Svar: Træværket er testet af SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut iht. EN 113-testen vedr. beskyttelse mod råd og har ud fra dette fået holdbarhedsklasse 1 i henhold til EN 350-1 mod skimmel. Vejrbestandigheden er testet i udvaskningstesten EN 84.
 4. Hvilke råvarer fremstilles OrganoWood® modificeret terrassetræ af?
  Svar: OrganoWood® modificeret terrassetræ fremstilles af svensk højkvalitetsfyr.
 5. Hvordan skal terrassetræ vedligeholdes?
  Svar: For OrganoWood® modificeret standardterrassetræ anbefales det at overfladebehandle det med OrganoWood® Smuds- og vandbeskyttelse, når det er lagt. Denne handling kan derefter gentages med intervaller på ca. 2-3 år. Derimellem vaskes træet årligt efter behov. Hvis terrassetræet ikke vedligeholdes, risikerer man, at det tørrer ud, først og fremmest hvis det eksponeres i ekstremt solrige miljøer. Der kan opstå problemer med forøget revnedannelse og fliskridtning (“fiberluv”). Til OrganoWood® modificeret Select Plus-terrassetræ anbefales ingen ekstra overfladebehandling ved montering af træværket. Det anbefales derimod, at man rengør og overfladebehandler med OrganoWood® Smuds- og vandbeskyttelse hvert 2. til 3. år eller efter behov.
 6. Kan jeg male OrganoWood® modificeret træværk med maling?
  Svar: Det modificerede træværk mineraliseres og bliver dermed betydeligt hårdere og tættere end almindeligt træværk. Derfor trænger ikke-dækkende maling ind i træværket på samme måde som i almindeligt træværk. Derfor bliver bindingen ringere mellem malingen og træfibrene. OrganoWood® modificeret træværk bør derfor ikke males over med konventionel maling. Vi arbejder i øjeblikket på at udvikle et miljøklassificeret malingssystem, som er specialtilpasset OrganoWood® modificeret paneltræ.
 7. Hvordan ældes OrganoWood® modificeret træværk?
  Svar: Træværket ældes som almindeligt træværk og bliver sølvgråt med tiden. Hvor hurtigt træværket patineres afhænger dog ganske meget af, hvor det placeres, i hvilket verdenshjørne det står, og hvor udsat det er for vejr og vind. Generelt bliver splintveddet hurtigere gråt end kerneveddet, fordi splintveddet suger vand og derfor bliver betydeligt mere fugtigt end kerneveddet. For at få en mere jævn patineringsproces og mindsket risiko for fliskridtning anbefales behandling med OrganoWood® Smuds- og vandbeskyttelse, som mindsker fugtoptagelsen i splintveddet og får splintveddet og kernetræet til at minde mere om hinanden. Denne effekt fås også på OrganoWood® modificeret Select Plus-terrassetræ, som er imprægneret med OrganoWood® Smuds- og vandbeskyttelse. For at følge OrganoWood® modificeret terrassetræs ældningsproces kan du se følgende billedeksempler.
 8. Mit træværk er blevet loddent af fibre. Hvad er det for noget?
  Svar: Et fænomen, som kan forekomme på ældet træ, er såkaldt fliskridtning (fiberluv), hvor fibre løsner sig fra træværkets overflade. Dette fænomen opstår, fordi ligninet, som sammenbinder fibrene i træværket, nedbrydes af solens UV-stråling, og det opstår hurtigere i områder med kraftig soleksponering. Dette ødelægger ikke træværkets beskyttelse mod råd, fordi det kun er de overfladiske fibre, der slipper, men æstetisk er det ikke pænt.  For flere informationer om fliskridtning kan du se Svenskt trä träguiden. Du kan nemt fjerne fiberluven ved hjælp af en grov børste. Børst de berørte områder, når træværket er tørt, hvorefter overskuddet går løst.

Spørgsmål om OrganoWoods træbeskyttelsessystem

 1. Hvilke træsorter virker OrganoWoods træbeskyttelsessystem på?
  Svar: Anvend OrganoWoods træbeskyttelsessystem (OrganoWood® Flamme- og rådbeskyttelse og OrganoWood® Smuds- og vandbeskyttelse) på træværk, der har brug for forbedret overfladebeskyttelse, som f.eks. fyr, gran, lærk og trykimprægneret træværk, men det fungerer på næsten alle træsorter med et par undtagelser. Eksempler på anvendelsesområder er trækonstruktioner, som står i moderat udsatte miljøer, som f.eks. stakitplanker, paneler, altaner af trykimprægneret træværk eller fugtige indendørsmiljøer. For en komplet liste med træsorter som kan behandles, kan du kontakte vores eksperter og distributører Wallmann A/S.
 2. Kan jeg anvende OrganoWood® Smuds- og vandbeskyttelse som en terrasseolie?
  Svar: OrganoWood® Smuds- og vandbeskyttelse fungerer som en meget effektiv terrasseolie. Den kan anvendes på en trykimprægneret terrasse for at få højeffektive vandafvisende egenskaber og mindske risikoen for skimmel og overfladebegroning. Behandlingen fungerer også godt på andre træsorter, som lærk, eg og andet ædeltræ.
 3. Kan jeg overmale OrganoWood® behandlet træværk?
  Svar: Træværk, som er behandlet med OrganoWoods træbeskyttelsessystem, mineraliseres og skaber dermed en tættere struktur på træværkets overflade, som beskytter træværket. På grund af den tættere struktur trænger konventionel maling ikke ind i træværket på samme måde som i almindeligt træværk. Derfor bliver bindingen ringere mellem malingen og træfibrene. OrganoWood® behandlet træværk bør derfor ikke males over med konventionel maling. Vi arbejder i øjeblikket på at udvikle et miljøklassificeret malingssystem, som er specialtilpasset OrganoWood® modificeret træværk.
 4. Hvor længe holder overfladebehandlingen af ubehandlet træværk?
  Svar: Hvis ubehandlet træværk behandles i henhold til anbefalingerne (en overstrygning med OrganoWood® Flamme- og rådbeskyttelse efterfulgt af to overstrygninger med OrganoWood® Smuds- og vandbeskyttelse.) Det er tid til at vedligeholde med OrganoWood 02. igen, når overfladen begynder at miste sin superhydrofobiske (vandafvisende) funktion. Det er ikke altid nødvendigt at vedligeholde hele overfladen. Vedligeholdelse kan udføres delvist, f.eks. gangarealet på en altan/terrasse