Fliskritning

Fliskritning

Ett fenomen som kan uppkomma på alla sorters trä

Ett fenomen som kan uppkomma på alla sorters trä är så kallad fliskritning (fiberludd) vilket är en helt naturlig process i virkets kretslopp. Detta fenomen kan uppstå när det yttersta ligninet som binder ihop fibrerna på virkets yta brutits ner. Ligninet fungerar som ett sorts ”klister” mellan fibrer. Ligninet bryts gradvis ner av solens strålar och uppkommer ibland snabbt på platser med hög solbelysning. När träet sedan är fuktigt under en lång tid så kan det yttersta lagret fibrer luckras upp och släppa på vårkanten. Dessa visar sig som en sorts väldigt fina fibrer som släpper, men att träet under är fast. Detta fenomen påverkar varken rötskydd eller hållfasthet i virket. Fliskritning är ett fenomen som avtar över tid.

Om fliskritning uppstår

Uppkommer fliskritning åtgärdas det lättast genom att man borstar (gärna med en borste med korta strån, t.ex. skurborste) bort de fibrer som har släppt/luckrats upp från ytan, detta görs när träet är torrt. Efterbehandla med OrganoWood 02. Ytskydd vid behov. Borstning ska ske varsamt, om träet blir ”trärent” kan processen påbörjas på nytt efterkommande säsong

Bildexempel