Spørsmål om OrganoWood®-modifisert terrassevirke

 1. Hvordan fungerer OrganoWood®-teknologien?
  Svar: Teknologien imiterer den naturlige fossilieringsprosessen der organisk materiale som tre, omvandles til fossiler. I denne prosessen trenger naturlige materialer som silisium, inn i trevirket. Det skaper en fysisk barriere som holder råtesopp ute.
 2. Hva er fordelene med OrganoWood®-modifisert virke?
  Svar: I tradisjonelt trykkimpregnert trevirke benyttes biocider og tungmetaller for å drepe råtesoppen og organismene som bryter ned veden. Disse stoffene er imidlertid helseskadelige og farlige for miljøet. OrganoWood®-teknologien bruker ingen stoffer som klassifiseres som miljøfarlige eller helseskadelige, men kun naturlige mineraler og fruktstoffer. Produktene er miljømerket og har fått høyeste miljøklasse av både SundaHus og Byggvarubedömningen i Sverige. Dessuten blir trevirket sølvgrått med tiden og har betydelig mindre flis enn lerk.
 3. Hvilke tester har OrganoWood®-modifisert virke gjennomgått?
  Svar: Trevirket er testet av Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) i råtemotstandstesten EN 113, og har ut fra dette fått holdbarhetsklasse 1 iht. EN 350-1 mot brunråte. Værbestandigheten er testet iht. fordampningsprosedyren i EN 84.
 4. Hvilken råvare benyttes i OrganoWood®-modifisert terrassevirke?
  Svar: OrganoWood®-modifisert terrassevirke blir produsert av svensk furu av høy kvalitet.
 5. Hvordan skal terrassevirket vedlikeholdes?
  Svar: For OrganoWood®-modifisert terrassevirke standard anbefales overflatebehandling med OrganoWood® Smuss- og vannbeskyttelse med det samme det er lagt. Deretter kan denne behandlingen gjentas med ca. 2–3 års mellomrom. Og innimellom vaskes terrassebordene hvert år etter behov. Hvis terrassevirket ikke blir vedlikeholdt, risikerer man at det tørker ut, fremfor alt dersom det befinner seg i ekstremt solrike miljøer. Problemer som kan oppstå, er økt sprekkdannelse og fliskritting (“fiberlo”). For OrganoWood®-modifisert terrassevirke Select Plus anbefales ingen ekstra overflatebehandling når virket monteres. Derimot anbefales det at trevirket rengjøres og overflatebehandles med OrganoWood® Smuss- og vannbeskyttelse med ca. 2–3 års mellomrom eller ved behov.
 6. Kan jeg male OrganoWood®-modifisert virke med maling eller beis?
  Svar: Det modifiserte virket mineraliseres og blir dermed betydelig hardere og tettere enn vanlig trevirke. Derfor vil ikke dekkende farger trenge inn i treet på samme måte som i et vanlig trevirke. Dermed blir det dårligere binding mellom malingen og trefibrene. OrganoWood®-modifisert virke skal derfor ikke overmales med konvensjonelle malingsprodukter. Vi jobber i dag med å utvikle et miljømerket malingssystem som er spesialtilpasset for OrganoWood®-modifisert bordkledning.
 7. Hvordan eldes OrganoWood®-modifisert virke?
  Svar: Trevirket eldes som vanlig tre, og blir sølvgrått med tiden. Hvor raskt trevirket gråner, avhenger imidlertid i stor grad av hvor det plasseres, hvilken himmelretning det ligger i og hvor utsatt det er for vær og vind. Generelt gråner yteveden raskere enn kjerneveden, fordi yteveden suger vann og dermed blir betydelig fuktigere enn kjerneveden. For å få en jevnere gråning og redusere risikoen for fliskritting, anbefales behandling med OrganoWood® Smuss- og vannbeskyttelse som reduserer fuktopptaket i yteveden og dermed gjør yteveden og kjerneveden mer lik hverandre. Denne effekten fås også på OrganoWood®-modifisert terrassevirke Select Plus som er impregnert med OrganoWood® Smuss- og vannbeskyttelse Se bildefremvisningen for å følge aldringsprosessen til OrganoWood®-modifisert terrassevirke.
 8. Trevirket loer trefibrer, hva skjer?
  Svar: Det handler om et fenomen som kan oppstå på eldre trevirke, såkalt fliskritting (“fiberlo”), der fibrer løsner fra trevirkets overflate. Fenomenet oppstår når ligninet som binder sammen fibrene i virket, brytes ned av UV-strålingen fra sola. Det er mer utbredt i områder som er utsatt for kraftig sollys. Dette ødelegger ikke trevirkets beskyttelse mot råte, siden det bare er de ytre fibrene som slipper taket. Men det ser ikke pent ut. Les mer om fliskritting i Svenskt trä träguiden. Du fjerner enkelt fiberlo med en grov børste. Børst de rammede områdene når trevirket er tørt, og overskuddet kommer til å løsne.

Spørsmål om OrganoWoods trebeskyttelse

 1. Hvilke treslag fungerer OrganoWoods trebeskyttelsessystem på?
  Svar: Bruk OrganoWoods trebeskyttelsessystem (OrganoWood® Flamme- og råtebeskyttelse og OrganoWood® Smuss- og vannbeskyttelse) på virke som trenger en sterkere utvendig beskyttelse, som for eksempel furu, gran, lerk og trykkimpregnert virke. Trebeskyttelsen fungerer på nesten alle treslag, med et par unntak. Eksempler på bruksområder er trekonstruksjoner som står i moderat utsatte miljøer, som stakittplank, kledninger, balkonger av trykkimpregnert virke eller fuktige innendørsmiljøer. Kontakt våre eksperter og distributører Alanor AS for en komplett oversikt over treslag som kan behandles.
 2. Kan jeg bruke OrganoWood® Smuss- og vannbeskyttelse som en terrasseolje?
  Svar: OrganoWood® Smuss- og vannbeskyttelse fungerer som en svært effektiv terrasseolje. Kan brukes på trykkimpregnert tre for å oppnå høyeffektive vannavvisende egenskaper og redusere risikoen for mugg og overflatepåvekst. Behandlingen fungerer også bra på andre treslag som lerk, eik og annet edeltre.
 3. Kan jeg male over OrganoWood®-behandlet trevirke?
  Svar: Trevirke som er behandlet med OrganoWoods trebeskyttelsessystem, mineraliseres og danner dermed en tettere, beskyttende struktur på treoverflaten. På grunn av den tettere strukturen trenger ikke konvensjonelle malingsprodukter inn i virket på samme måte som i et vanlig trevirke. Dermed blir det dårligere binding mellom malingen og trefibrene. OrganoWood®-behandlet virke skal derfor ikke overmales med konvensjonelle malingsprodukter. Vi jobber i øyeblikket med å utvikle et miljømerket malingssystem som er spesialtilpasset for OrganoWood®-behandlet virke.
 4. Hvor lenge holder overflatebehandlingen av ubehandlet trevirke?
  Svar: Hvis ubehandlet trevirke er behandlet i henhold til anbefalingene (ett strøk OrganoWood® Flamme- og råtebeskyttelse, fulgt av to strøk OrganoWood® Smuss- og vannbeskyttelse), varer beskyttelsen i opptil fem år. Det er på tide å vedlikeholde med OrganoWood 02. igjen når overflaten begynner å miste sin superhydrofobe (vannavstøtende) funksjon. Det er ikke alltid nødvendig å vedlikeholde hele overflaten. Det kan være nok å vedlikeholde deler av gangen med enkeltstrøk på balkong/terrasse.