Fliskritting

Et fenomen som kan oppstå på alle tresorter

Et fenomen som kan oppstå på alle tresorter, er såkalt fliskritting (“fiberlo”). Fliskritting er en helt naturlig prosess i trevirkets kretsløp. Fenomenet kan oppstå når det ytterste ligninet som binder sammen fibrene på trevirkets overflate, er brutt ned. Ligninet fungerer som et slags bindemiddel mellom fibrene. Ligninet brytes gradvis ned av solas stråling og oppstår noen ganger raskt på steder med sterkt sollys. Når trevirket deretter er fuktig over lengre tid, kan det ytterste laget med fibrer smuldre opp og falle av når våren kommer. Dette gir seg utslag i en slags veldig fine fibrer som slipper taket, samtidig som trevirket under er fast. Fenomenet påvirker verken trevirkets råtemotstand eller styrke. Fliskritting er et fenomen som avtar over tid.

Når fliskritting oppstår

Når fliskritting oppstår, fjernes den enklest ved å børste (gjerne med en børste med kort bust, for eksempel en skurebørste) bort fibrene som har smuldret opp og løsnet fra overflaten. Dette gjøres når trevirket er tørt. Etterbehandle med OrganoWood 02. Trebeskyttelse ved behov. Børst varsomt. Blir trevirket “trerent”, kan prosessen gjentas neste sesong.

Bildexempel