Fliskridtning

Et fænomen som kan forekomme på alle træsorter

Et fænomen, som kan forekomme på alle træsorter, er såkaldt fliskridtning (fiberluv), som er en helt naturlig proces i træværkets kredsløb. Dette fænomen kan opstå, når det yderste lignin, som sammenbinder fibrene på træværkets overflade, nedbrydes. Ligninet fungerer som en slags ”klister” mellem fibrene. Ligninet nedbrydes gradvist af solens stråler og viser sig nogle gange hurtigt på steder med meget sollys. Når træet derefter er fugtigt i lang tid, kan det yderste lag fibre løsne sig og slippe om foråret. Dette viser sig som en slags meget fine fibre, der slipper, men træet derunder er fast. Dette fænomen påvirker hverken træværkets rådbeskyttelse eller holdbarhed. Fliskridtning er et fænomen, som mindskes over tid.

Hvis der forekommer fliskridtning

Hvis der opstår fliskridtning, afhjælpes det nemmest ved, at man børster (gerne med en børste med korte hår, f.eks. en skurebørste) de fibre bort, der har sluppet/løsnet sig fra overfladen. Dette udføres, når træet er tørt. Efterbehandl med OrganoWood 02. Træbeskyttelse efter behov. Børstning skal ske forsigtigt. Hvis træet bliver ”trærent”, kan processen gentages igen den følgende sæson

Picture examples