Tralltest

Tralltest

Både konsumenter och offentliga miljöer behöver ett hållbart virke med prestanda att klara hårt utsatta miljöer och som även håller sig vackert i många år. Malmö stads gatukontor tog på sig uppgiften att testa olika typer av virke och ytbehandlingar på bryggor i Öresund. Studien har utförts i samråd med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 2013 tog man helt enkelt, två av tio bryggor i Sibbarp och bytte ut det befintliga, utslitna träplankorna mot en mängd olika träslag och med olika träskyddsbehandlingar för att kunna jämföra hur hållbarhet och utseende förändras med tiden. Alla träslag är märkta med infobrickor. Detta är ett oberoende test där SP och Malmö stads gatukontor har enats om att testa så många olika material som möjligt.

Torbjörn Anderson, ansvarig på Gatukontoret i Malmö stad och för Sibbarps testet är mycket nöjd med OrganoWood®s resultat. ”Vi har sett att efter fyra år står OrganoWood® plankorna emot vädrets makter på ett bra sätt och får en tilltalande vacker grånad”. säger Torbjörn Anderson.

Testets utförande

Systematiska inspektioner av bryggorna genomförs under några års tid för att studera följande egenskaper:

 • Angrepp av mikroorganismer (missfärgande svampar, alger, röta)
 • Färgbeständighet
 • Sprickbildning
 • Deformationer
 • Övriga observationer som påverkar materialets funktion eller utseende

Inspektioner har tidigare genomförts 2013-05-06, 2013-10-25 och 2014-06-10. I denna rapport granskas materialen efter ca 41 mån exponering vid en inspektion den 21 september 2016.

OrganoWood® klassificeras i testet som modifierat trä, vilket definieras i rapporten som ”sådant som inte är behandlat med ett biocidpreparat. Hit hör Thermowood®, Kebony, Accoya och Organowood®”. En sammanställning av alla material som testats visas i tabellen nedan.

Resultat

OrganoWood® och 3 andra trämaterial, av 14 testade trämaterial, klarar testet utan extra anmärkningar. En summerande kommentar var: ”Samtliga material utom återvunnen plast och kompositer har i varierande grad fått påväxt av missfärgande svamp samt alger.” Grånaden av OrganoWood® uppkommer på grund av en mängd olika faktorer, t.ex. att solljuset bryter ner ligninet och hemicellulosan i det yttre virket vilket gör att virket bleks. Andra faktorer som smutspartiklar, ytlig påväxt och döda vedpartiklar gör att virket blir grått. Kombinationen av blekningen och grånaden skapar den vackra silvergrå nyansen. OrganoWood® klarar hårda förhållanden, och har ett rötskydd som istället för att döda rötsvamparna har modifierat träfibrerna, så att rötsvamparna inte identifierar träet som föda och därför inte ”äter upp” virket. En hållbar och långsiktig teknologi som ger ett vackert silvergrått trä – enkelt och genialt!

Exempel på nedslag som några andra material fick i rapporten var:

 • Eroderad yta
 • Tilltagande antal sprickor, med risk för skador på bara fötter
 • Ytan fläkts upp
 • Förekomst av brott orsakat av materialets sprödhet
 • Kärnfura: består inte av 100 % kärnved utan även splintved.
 • Röta upptäcktes i skruvhål
 • Dålig dimensionsstabilitet
 • Ojämn grånad
 • Sprickor i sidorna

Hållbara & miljövänliga alternativ

De olika provmaterialen i testet varvades med referensmaterial av impregnerat trä NTR klass A, det traditionella gröna träet som är tryckimpregnerat med kopparsalter. Testet visar att OrganoWood® har utvecklats likvärdigt med det tryckimpregnerade virket under provperioden men betänk då att OrganoWood® är helt miljöklassat och miljöbedömt av både Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Det kallar vi bra prestanda!

-”Vi är väldigt glada över testet som visar att OrganoWood® klarar sig i en tuff miljö över tid”. Säger Jens Hamlin, VD OrganoWood.

OrganoWood® är idag lika populärt bland konsumenter som hos proffs. Konsumenter bygger altaner, fasader, bryggor, odlingslådor och utemöbler av OrganoWood® virke. De attraheras av den vackra ljust silvergrå nyansen som virket får med tiden och självklart att det är ett sunt materialval för både människor, djur och natur. Proffs; hantverkare, arkitekter, kommuner och andra institutioner faller ofta för de många funktionella egenskaper OrganoWood®s virke erbjuder. Virket har ett dokumenterat rötskydd och flamskydd som är viktigt vid byggnation. Det är även miljöklassat vilket är A & O när man bygger skolor och förskolor eller i naturreservat.

SP Rapport