Naturfarvet træværk som ældes naturligt

Det modificerede træværk beholder sin naturlige farve, men ældes derefter naturligt. Når træværk ældes, patineres det og får med tiden en sølvgrå nuance. Patineringen af træværk opstår pga. en række forskellige eksterne faktorer. Sollyset nedbryder bl.a. ligninet og hemicellulosen i det ydre træværk, som betyder, at træværket bleges. Andre faktorer, som smudspartikler, overfladebegroning og døde træpartikler, betyder, at træværket bliver gråt. Kombinationen af blegning og patinering skaber en sølvgrå nuance.

Afhængigt af i hvilket miljø træværket placeres, vil ældningen foregå med forskellige hastigheder. Ældningen går hurtigere, hvis træværket er placeret i vejr og vind og står mod syd, som er mest eksponeret mod sol. I fyr, som består af kerne- og splintved, vil ældningen også gå hurtigere i splintveddet, fordi det betydeligt nemmere optager vand end kernen og dermed får en højere fugtighed, som fremmer den udvendige begroning.

OrganoWood® modificeret træværk ældes naturligt, som betyder, at patineringen ikke altid sker jævnt over træværket. I standardtræ vil splintveddet f.eks. patinere hurtigere end kernetræet. På et tidligt stadium kan patineringen også opleves plettet, men dette udjævnes relativt hurtigt. Efter 1-2 år har et trædæk, som er placeret udendørs i sollys, fået en skøn og jævn grå overflade.

En effekt, som kan forekomme på alt træværk, der er placeret udendørs og ældes, er såkaldt fliskridtning (“fiberluv”), hvor fibre løsner sig fra træets overflade. Dette forekommer, fordi ligninet, som sammenbinder fibrene i træværket, nedbrydes af solens UV-stråling. Problemet opstår først og fremmest på træværk, som er placeret i kraftigt soleksponerede miljøer. Dette kan mindskes med overfladebehandlinger og grundig vedligeholdelse.

For at få en jævnere patineringsproces og mindske risikoen for, at fænomenet skal opstå, har OrganoWood udviklet overfladebehandlingsproduktet OrganoWood® 02. Træbeskyttelse, som er specielt tilpasset OrganoWood® træværk. Produktet giver overfladen ekstremt vandafvisende (superhydrofobiske) egenskaber, som mindsker risikoen for fænomenet og giver en mere jævn patineringsproces. OrganoWood® Select Plus er industrielt behandlet med OrganoWood® 02. Træbeskyttelse og har derfor fået en meget effektiv beskyttelse. De vandafvisende egenskaber betyder, at træværket får en mindsket revnedannelse og bliver mere dimensionsstabilt.

For at læse mere og følge hvordan patineringsprocessen forløber fra naturfarvet til gråt på både OrganoWood®, OrganoWood® Select og OrganoWood® Select Plus, kan du se følgende side. For at læse mere om fiberluv kan du se Svenskt träs udmærkede Träguide.