Panelvirke

Panelvirke för en miljöklassad panel

OrganoWood®-modifierat panelvirke plus är miljöklassat trä modifierat med kisel som ger lång hållbarhet och en vacker silvergrå nyans. Den patenterade teknologin ger träet rötskydd och skapar en vattenavvisande yta.

OrganoWood®-modifierat panelvirke har utvecklats för att effektivt stå emot tuffa utomhusförhållanden. Rötskyddet har testats av RISE (SP) i Europatestet EN 113.

Varje projekt är unikt. Därför tillverkar vi också OrganoWood® -modifierat panelvirke på beställning i de dimensioner och material som önskas utöver våra lagerförda profiler. För absolut bästa resultat tryckimpregnerar vi OrganoWood® -modifierat panelvirke med kisel. Vi har ett nära samarbete med våra virkesleverantörer som har ett brett utbud av olika dimensioner och profiler.

Panelvirke för krävande förhållanden

Panelvirket är i sin standardform naturfärgat och får med tiden en vacker silvergrå nyans. Virket väljs noggrant ut från högkvalitativ svensk gran från de bästa distrikten.

Miljö och återvinning

OrganoWood® Panelvirke är ett miljöklassat alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Panelvirket innehåller endast ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter. Alla ämnen som panelvirket innehåller är klassade som ofarliga för miljö enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008).

OrganoWood®-modifierat virke är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggen.Panelbroschyr och ritningar på standardprofiler.